3 februari, 2019

Vad sågs i januari?

Väder

Januari inleddes med omväxlande väder, kallt ena dagen följt av hårda vindar och regn med 5-6 plusgrader. Snötäcket i kusttrakterna max 1 dm och i inlandet 33 cm Åkroken, Graninge och över 50 cm i landskapets inre delar. Fram till och med den 11-12:e är det plusgrader någon del av dygnet och mycket blåsigt med stormbyar den 11:e. Resten av januari är det minusgrader hela dygnen och 1 dm snö faller den 17:e och 24:e, 2 dm den 26:e följt av decimetern vardera den 28:e och 29:e. Den 21:a och 30:e hamnar kvicksilvret under -20 grader i Kramfors. Snötäcket i Kramfors är 45-50 cm vid månadsskiftet.

 

Fåglar

Under januari månad sågs totalt 74 arter/raser (74 under januari 2018 och 85 (max hittills) under januari 2017). Observera att rapporterna ännu inte är granskade och bedömda av rrk Ångermanland.

 

Mest anmärkningsvärda fynd för januari 2019

Smådopping 1 ex Fällsvikshamn den 20:e.
Vittrut Vid Kullarmarkstippen, Älandsfjärden och kring Härnösand 1-3 ex 2K 1-26:e. Kvar sedan slutet av december.
Gråtrut x vittrut 1 ex Kullarmarkstippen den 2:a, 12:e, 20:e och 26:e. Kvar sedan slutet av december.

 

Andra notervärda eller sena fynd

Januari 2019 bjöd på ovanligt få mer anmärkningsvärda fynd i landskapet.
Vigg max 20 ex Solumshamn 3-26:e, 6 ex Norrfällsviken den 5:e, 3 ex Ramstafjärden den 5:e och 14:e och 1 ex Skags udde den 26:e.
Svärta 2 ex Bonäset den 2-6:e, 1 ex Ramstafjärden den 5:e, 1 ex Långroudden, Grundsunda den 12:e, 5 ex Moälvens mynning den 25-26:e.
Sjöorre 1 ex Hägget, Norrfällsviken den 5:e, 1 ex Sandlågan den 6:e, 1 ex Skags udde den 26:e.
Alfågel 2 ex Storklippet, Härnön den 3:e.
Salskrake 1 ex Järnäsklubb den 1:a och 17-19:e, 1-2 ex Solumshamn den 3-19:e, 2 ex Ramstafjärden 5:e och 14:e, 1 ex Fällsvikshamn den 19:e och 1 ex Barsviken den 26:e.

Storlom 1 ex Skärsviken, Härnön den 8:e.
Storskarv 2 ex Skags udde den 12:e och 26:e.
Rödhake 1 ex Ekbacken, Nordingrå den 16:e och 1 ex Solumshamn 26:e.
Svarthätta 1 ex Härnösand den 8:e och 26:e.
Lappmes 1 ex Mellansel på skogsmatning under hela månaden.

Av ugglorna har hök-, sparv-, katt- och pärluggla noterats.

Invasionsarter Sidensvans (16 rapporter med max 30 ex) och trastar (koltrast – 6 och björktrast – 77 rapporter med max 15 ex) har varit fåtaliga under månaden. Tallbit 10 ex Graningesjön den 9:e och 15 ex Fundersviken, Säbrå den 20:e.

 

Februari – vår artfattigaste månad.
Trots ovanligt få sevärdheter under januari så brukar hamnar eller kustlokaler samt fågelmatningar kunna bjuda på en del. Ut och skåda i det tilltagande dagsljuset och upptäck våra bevingade vänner.

Passa också på och delta i ÅOF:s aktiviteter genom att besöka bildvisingen i Örnsköldsvik med bilder av Mikael Wikström från Uganda den 13 februari.

 

Under vårvintern kommer berguvar att inventeras så ÅOF önskar att så många som möjligt ställer upp och lyssnar av såväl gamla kända som nyupptäckta uvberg. Se upprop på hemsidan.

Gilla gärna

Kommentarer

Det finns inte några kommentarer för detta inlägget ännu.

Skriv en kommentar