2019

Äldre nummer av medlemstidskriften Gråspetten presenteras här. I högermenyn finns varje årgång från 1980 fram till idag. Här kan du gå in och söka vilka artiklar som finns i varje nummer. Lösnummer av tidskriften kan beställas – hör av dig till Torbjörn Johansson eller Christer Lindgren.

Innehåll

3.  Från ordföranden
      Mikael Nordendahl

4.  Våra falkar. Stenfalk
      Nils Lindström
7.  Riksinventering av berguv 2019-2020
      Thomas Birkö, David Rocksén och Andro Stenman
14.  Metodik för intensivinventeringsområde av kungsörn utprovad i
        Ångermanland 2018
        Thomas Birkö
23.  Brand bra för biologisk mångfald
        Mikael Berg
28.  Notiser
 
Omslagsbild. Hökuggla. Foto: Ove Källström.
 

Innehåll

35.  Från ordföranden
        Mikael Nordendahl

36.  Fågelrapport för Ångermanland 2018

        Pekka Bader, Thomas Birkö, Mikael Nordendahl, Kurt Homqvist, Mikael

        Nordendahl och Dan Tjell

 

Omslagsbild. Kaspisk trut. Foto: Pekka Bader.