2019

Äldre nummer av medlemstidskriften Gråspetten presenteras här. I högermenyn finns varje årgång från 1980 fram till idag. Här kan du gå in och söka vilka artiklar som finns i varje nummer. Lösnummer av tidskriften kan beställas – hör av dig till Torbjörn Johansson eller Christer Lindgren.

Innehåll

3.   Från ordföranden
       Mikael Nordendahl

4.   Våra falkar. Stenfalk
       Nils Lindström
7.   Riksinventering av berguv 2019-2020
       Thomas Birkö, David Rocksén och Andro Stenman
14.  Metodik för intensivinventeringsområde av kungsörn utprovad i
        Ångermanland 2018
        Thomas Birkö
23.  Brand bra för biologisk mångfald
        Mikael Berg
28.  Notiser
 
Omslagsbild. Hökuggla. Foto: Ove Källström.
 

Innehåll

35.  Från ordföranden
        Mikael Nordendahl

36.  Fågelrapport för Ångermanland 2018

        Pekka Bader, Thomas Birkö, Mikael Nordendahl, Kurt Homqvist, Mikael

        Nordendahl och Dan Tjell

 

Omslagsbild. Kaspisk trut. Foto: Pekka Bader.

Innehåll

83.    Från ordföranden
          Mikael Nordendahl

84.   Våra falkar. Lärkfalk

          Nils Lindström

87.    Kungsörnen i Ångermanland 2019  

          Thomas Birkö

92.    Bokrecenssion. Ny guide till Norrlands fågellokaler 

          Lasse Bengtsson

96.    Öfjärden och Idbyfjärden  – En tillbakablick

          Nils Lindström

100.  Notiser

 

 

Omslagsbild. Lärkfalk vid Barktjärn, Torsåkers socken 25 juni 2017. Foto: Eva Jonsson.

Innehåll

107.  Från ordföranden
          Mikael Nordendahl

108   Våra falkar. Pilgrimsfalk

          Nils Lindström

112.  Förstafynd för Ångermanland – Rödhalsad gås i Styrnäs och Torsåker

          2 till 15 april 2019

         Thomas Birkö

114. Förstafynd för Ångermanland – Sibirisk piplärka på Bonden 25 september                   2019

           Pekka Bader & Björn Gustafsson

117.  Förstafynd för Ångermanland – Eksångare i Skeppsmalen, Skags udde 9

          oktober 2019

          David Rocksén

120.  Tönn, den världsberömde större skrikörnen

          Nils Lindström

Omslagsbild. Rödhalsad gås och kanadagås vid Törstatjärn, Boteå 8 april 2019. Foto: Anna Peman.

.