2011

Äldre nummer av medlemstidskriften Gråspetten presenteras här.

Nr 1-4 2011

I högermenyn finns varje årgång från 1980 fram till idag. Här kan du gå in och söka vilka artiklar som finns i varje nummer. Lösnummer av tidskriften kan beställas – hör av dig till Torbjörn Johansson eller Christer Lindgren.

Innehåll

3.  Från regionala rapportkommittén.

     Kurt Holmqvist
4.  Fågelrapport för Ångermanland 2010.
     Kurt Holmqvist, Pekka Bader, Thomas Birkö
 
Omslagsbild: Rastande Skärsnäppa på Bonden 1 Oktober 2010. Foto: Björn Gustafsson

Innehåll

 51.  Från redaktionen.

       Kurt Holmqvist
52.  Kungsörnen i Västernorrlands län 2011.
      Thomas Birkö
55.  Höglandssjön – en kort beskrivning av
       ett centralt naturområde.

       Nils Lindström
61.  Naturens dag vid Höglandssjön.
       Nils Lindström
61.  Det är ”inne” med fenologi!
       Lennart Vessberg
62.  Några fenologinyheter från 2011.
       Kurt Holmqvist

 

Omslagsbild: Blåmesen är en pigg och kär gäst vid fågelmatningarna under vinterhalvåret. Foto: Kurt Holmqvist

Innehåll

67.  Från redaktionen.
       Kurt Holmqvist
68.  Fågelrapport för Ångermanland 2011.
       Kurt Holmqvist, Pekka Bader och Thomas Birkö
 
Omslagsbild: Efter ett par riktigt goda gnagar- och pärluggleår, blev hösten 2011 och vintern 2012 mycket magra; fram till och med Mars 2012 hade ingen spelande Pärluggla rapporterats från Ångermanland. Foto: Pekka Bader.

Innehåll

83.  Från redaktionen.

       Kurt Holmqvist
84.  Mark- och miljööverdomstolen på Svea
       Hovrätt gickpå ÅOF:s linje i beslutet om
       Statkrafts SCA Vind AB:s vindpark på
       Björkhöjden-Björkvattnet.

       Thomas Birkö
88.  Första fyndet av Stäppörn i Ångermanland
       den 17 April 2011

       Pekka Bader
90.  Utblickar i skådarsverige.
        Kurt Holmqvist

 

Omslagsbild: Rastande pilgrimsfalk vid Norasundet i maj 2012. Foto Kurt Holmqvist