1991

Äldre nummer av medlemstidskriften Gråspetten presenteras här.

Nr 1-4 1991.  Två dubbelnummer kom ut

I högermenyn finns varje årgång från 1980 fram till idag. Här kan du gå in och söka vilka artiklar som finns i varje nummer. Lösnummer av tidskriften kan beställas – hör av dig till Torbjörn Johansson eller Christer Lindgren.

Innehåll

3.    Ångermanlands Ornitologiska
       Förening 20 år

       Thomas Birkö
11.  En storlomshistoria
       Kurt Holmqvist
14.  Texelresa påsken 1990
       Stefan Morell
24.  Hänt i fågelmarkerna
31.  En vecka på Fjäderägg
       Kurt Holmqvist
35.  Ringmärkning i Idbyfjärden
        Thomas Birkö
39.   Ångermanlands häckfåglar – Ugglor
         Birger Risberg
42.   Pärluggleprojekt i Ångermanland.
43.   Upprop och meddelanden
46.   Bli prenumerant på Svenska fågeltidskriftspaketet 1991

 

Omslagsbild: Pärluggla som valt en skorstensstubbe till boplats. Foto: Ove Källström. 

Innehåll

51.  Fågelrapport för Ångermanland 1990

        Kurt Holmqvist
80.  Nattskärrelåt på kärra
        Thomas Birkö
82.  Gå över gränsen
        Kurt Holmqvist
84.  Södra Ulvön
        Kurt Holmqvist
90.  Skäggmes – Ny Ångermanlandsart
       Torbjörn Johansson
91.  Skäggmeslimerick
       Thomas Birkö
92.  Kungsfiskaren i Ångermanland
        Kurt Holmqvist
94.  Färgmärkta skrattmåsar

 

Omslagsbild: Korpar. Foto: Torbjörn Lilja /N