2003

Äldre nummer av medlemstidskriften Gråspetten presenteras här.

Nr 1-4 2013

I högermenyn finns varje årgång från 1980 fram till idag. Här kan du gå in och söka vilka artiklar som finns i varje nummer. Lösnummer av tidskriften kan beställas – hör av dig till Torbjörn Johansson eller Christer Lindgren.

Innehåll

3.   Från redaktionen  

       Kurt Holmqvist
4.     Citronärla samhäckande med gulärla på
        Mossaträsk-Stormyran maj-juni 2002
        –  förstafynd för Ångermanland 
 
        Thomas Birkö
8.    Tjänsteresa till Saudiarabien
        Torbjörn Johansson

13.  Härnö södra – en förnämlig sträcklokal   
        Kurt Holmqvist

       Upprop riksinventering

15.  Backsvala inventeras i hela landet 2003   
        SOF:s forskningskommitté

16.  Notiser   
       En lycklig olycka (Enar Olofsson)  
       Sen orrkull (Kurt Holmqvist)   
       Långväga gråsiskor (Kurt Holmqvist)  
17.  Dålig sorktillgång – flera utmärglade ugglor
        funna i kustlandet (Kurt Holmqvist)   
18.  Skyddsjakten på storskarv 2002
       (Thomas Birkö) 

  

Omslagsbild: Mindre strandpiparen håller ett
bevakande öga på den i gömslet (bilen)
sittande fotografen. Foto: Kurt Holmqvist.

Innehåll

23.   Från redaktionen   
         Kurt Holmqvist
24.   Fågelrapport för Ångermanland 2002  
         Kurt Holmqvist

Omslagsbild: Steglitsen har blivit en sällsynt
gäst vid fågelborden de senaste åren. Tidigare
har observationerna varit mer sporadiska.
Foto: Anders Moberg. 

Innehåll

79.    Från Redaktionen

          Kurt Holmqvist 

80.    Backsvalan i Ångermanland
          Kurt Holmqvist 

84.    ÅOF:s fågelexpedition i Lettland juni 2001
          Thomas Birkö


Omslagsbild: Lavskrikeunge i typisk häckmiljö.
Foto: Kurt Holmqvist.

Innehåll

 103.  Från Redaktionen   

           Kurt Holmqvist
104.  Ny Holarktis Fåglar  
          Kurt Holmqvist
105.  Häckning av kornknarr i Kasa,
           Örnsköldsviks kommun
   
           Adjan de Jong
107.   Projekt Lom 2002 och 2003   
           Kurt Holmqvist
112.   Notiser  
117.   Upprop  

Omslagsbild: Orädd tofsmes utnyttjar vad man
bjuder på. Foto: Kurt Holmqvist.