2018

Äldre nummer av medlemstidskriften Gråspetten presenteras här 

Nr 1-4 2018.

I högermenyn finns varje årgång från 1980 fram till idag. Här kan du gå in och söka vilka artiklar som finns i varje nummer. Lösnummer av tidskriften kan beställas – hör av dig till Torbjörn Johansson eller Christer Lindgren.

Innehåll

 

3.   Från ordföranden

       Mikael Nordendahl 

4.   Våra trastar. Rödvingetrast 

       Nils Lindström 

8.   Fågelskådning i Skagen 1968

       Nils Lindström 

14.  Cold Case Ångermanland. Azurmesen i Multrå 1944                 Thomas Birkö

16.  Godstjärn – Fågelparadis mitt i stan, eller? 

        Mikael Nordendahl

18.  Talltitan – en mes på nedgång

        Nils Lindström

 22.  Notiser  

       

Omslagsbild. Azurmesen i Sörnoret, Åsele 16 mars 1996. Foto: Tommy Ekmark.

 
 
 

Innehåll

27. Från ordföranden

       Mikael Nordendahl

28. Fågelrapport för Ångermanland 2017

       Pekka Bader, Mikael Nordendahl, Kurt Holmqvist, Dan               Tjell och Thomas Birkö

 

 

Omslagsbild. Dvärgbeckasin, Snöan 29.9.2017. Foto: Pekka Bader.

 

Innehåll

75. Från ordföranden 

       Mikael Nordendahl

76. Våra trastar. Ringtrast och svarthalsad trast

        Nils Lindström 

80.  Studiecirkel våren 2018

        Nils Lindström 

86.   Cold Case Ångermanland. Ostasiatisk gulärla i                            Sollefteå hösten 1905

        Thomas Birkö

89.  Drömmen om blåkråkan

       Thomas Birkö

93.  Notiser

 

 

Omslagsbild. Blåkråka på Iori-platån i östra Georgien den 10 maj 2018. Foto: Ulf  Hjulström (ulf©hjulstrom).

 

Innehåll

99.    Från ordföranden

          Mikael Nordendah

100.  Våra falkar. Tornfalk 

          Nils Lindström 

104.  Dikad myr blir åter våtmark

         Mikael Berg 

110.  Fågelmatning, en välgörande tradition både för

          människan och fåglarna

          Nils Lindström

116.  Kungsörnen i Ångermanland 2018

          Thomas Birkö

 

 

 

Omslagsbild. Gammal kungsörn i sitt revir i Ångermanland. Foto: Ove Källström.