Om oss

Ångermanlands Ornitologiska Förening, ÅOF, är en fristående förening under Sveriges Ornitologiska Förening (SOF). Lokal fågelklubb finns i Nordmaling. Föreningen är ideell och arbetar för att utforska och skydda  fågelfaunan och värdefull natur i landskapet Ångermanland. Föreningen arbetar också för att hos allmänheten väcka och underhålla intresset för fåglarna och deras livsvillkor

samt att befrämja kontakten mellan föreningens medlemmar.

Föreningen bildades 1971 och fyller således 50 år i år! Föreningen vill söka förverkliga sina uppgifter bl.a. genom att stimulera till ornitologiska undersökningar, uppmärksamma fågelskyddsproblem, bistå myndigheter, organisationer och enskilda i ornitologiska frågor som berör dess verksamhet samt anordna föreningsmöten och exkursioner.

 

Styrelse

Ordförande 

Mikael Nordendahl, Västby 164, 882 93 Helgum, 070-624 27 36 mikael@nordendahl.se

Vice ordförande

Thomas Birkö, Björkudden 105, 894 31 Själevad, 070-397 81 52

Sekreterare

Åsa Ljunglöf, Skogsvägen 4, 890 35 Husum, 0663-106 55

Kassör

Christer Lindgren, Humlegårdsvägen 12, 892 43 Domsjö, 070-680 09 75 christer.j.lindgren@gmail.com (även adressändringar)

 

 

 

Ledamöter

Lasse Bengtsson, Hakesta 219, 881 92 Sollefteå, 073-800 71 72

Torbjörn Johansson, Montörsvägen 6, 891 77 Järved, 070-548 63 38 

Dan Tjell,  Ulvvik 136,   870 10 Älandsbro, 070-303 86 79

Suppleanter 

Sofia Sundell, Salsåker 110, 870 30 Nordingrå, 073-043 99 91

David Rocksén, Österbergsvägen 4,892 43 Domsjö, 070-292 68 69

Ewa Moberg, Prästgatan 4, 881 34 Sollefteå, 070-683 82 28 

Nils Lindström, Svanvägen 25, 891 40 Örnsköldsvik, 070-329 56 03

Anna Lindgren, Sunnansjö 140, 896 93  Gideå, 070-274 48 58