Vad ska rapporteras?

1. Alla för landskapet nya arter och raser. Dessa ska alltid åtföljas av en utförlig beskrivning. Detta gäller alltid de tio första fynden av samtliga arter eller raser.

2. Alla arter, med angivna förbehåll, enligt rapportmallen.

3. Äldre observationer som tidigare ej rapporterats.

4. Märkliga observationer (gäller alla arter), exempelvis udda tecknade fåglar. Vidare är det av stort intresse att rapportera till exempel ovanligt tidig ankomst eller sen bortflyttning, övervintrande »flyttfåglar», större ansamlingar, sträckande fåglar, udda beteenden m.m. Även frekvensuppgifter om arter som observerats ovanligt många eller få gånger under en säsong är av intresse. Noteringar om större ansamlingar av s.k. invasionsarter (mesar, hackspettar, korsnäbbar, siskor och ugglor). Sträcksiffror bör likaså inrapporteras.


När du rapporterar bo- och spelplatser av skyddsvärda arter kommer dessa rapporter att behandlas med sekretess av rapportkommittén. Dölj dessa uppgifter när du själv rapporterar in dem via Svalan

Välkommen med dina observationer och funderingar till Rrk.

Vi tackar på förhand för din medverkan.