1996

Äldre nummer av medlemstidskriften Gråspetten presenteras här.

Nr 1-4 1996.

I högermenyn finns varje årgång från 1980 fram till idag. Här kan du gå in och söka vilka artiklar som finns i varje nummer. Lösnummer av tidskriften kan beställas – hör av dig till Torbjörn Johansson eller Christer Lindgren.

Innehåll

3.   Från redaktionen

      Thomas Birkö
4.   Vinterfågelmatning
     
Thomas Birkö

9.   Kungsfågelsångare, Phylloscopus
      proregulus
, förstafynd under World
      Birdwatch Day
     
Torbjörn Johansson
11.  Ringmärkning vid Måsån och Idbyfjärden
       1995
     
Thomas Birkö
18.  Rapportera färgmärkta kungsörnar.
       Bosse Haglund och Claes-Göran Ahlgren
20.  Tjugo år med berguvar
       Thomas Birkö
22.  Notiser
       Mer kunskap om de nordsvenska tranornas ’
        flyttning behövs!
        Efterlysning av Madame Rouge
        Azurmes i Åsele

 

Omslagsbild: Björktrast. Foto: Kurt Holmqvist.

Innehåll

27.  Från redaktionen
       Thomas Birkö
28.  Gaviksfjärden – ett sjöfågel-
       eldorado
      
Kurt Holmqvist
29.  Avvikande nötskrika
      
Kurt Holmqvist
30.  Större turturduva – första fyndet
        i Ångermanland?
      
Thomas Birkö
32.  Vita storken i Limbazi län, Lettland.
       Arnis Berzins
36.  En Skåneresa 27/9-1/10 1995

       Torbjörn Johansson
41.  Sommaräventyr med smålommar
       Håkan Lindblom
43.  Riksinventering 1996 och 1997
       Kurt Holmqvist
46.   Tips om hur man skiljer ormvråk,
        fjällvråk och bivråk i flykten

        Nils Lundmark

 

Omslagsbild: Smålom. Foto: Ove Källström.

Innehåll

51.  Från redaktionen
       Thomas Birkö
52.  Fågelrapport för Ångermanland
       
Kurt Holmqvist
77.  Avvikande kaja i Docksta
      
Kurt Holmqvist
78.  Notiser.
      
Kattens fångst av fåglar
       ”De komma från öst och väst”
       Dvärgmås från Västerbotten flög
       till USA
       Blåstjärt – Taigans ”Fågel Blå”

 

Omslagsbild: Smalnäbbad nötkråka.
Foto: av Stefan Morell.

 

Innehåll

83.  Från redaktionen
       Thomas Birkö
84.  Storskarvskolonier etablerade i
       Ångermanland
      
Thomas Birkö
87.  Trekull av kungsörn i Ångermanland
89.  ÅOF-årsmöte och invigning av skådarlada
       vid Östansjösjön i Gottne
      
Kurt Holmqvist
91.  ”Big sit” – 5 Maj
      
Torbjörn Johansson
93.  Fågelskådningens Dag – 12 Maj
      
Kurt Holmqvist
93.  Rapportera 1996 års fågelobservationer
94.  Gott Nytt År 1997

Omslagsbild: Pärluggla.Foto: Ove Källström.