1995

Äldre nummer av medlemstidskriften Gråspetten presenteras här.

Nr 1-4 1995

I högermenyn finns varje årgång från 1980 fram till idag. Här kan du gå in och söka vilka artiklar som finns i varje nummer. Lösnummer av tidskriften kan beställas – hör av dig till Torbjörn Johansson eller Christer Lindgren.

Innehåll

3.    Från redaktionen

       Thomas Birkö
4.    Ringmärkning vid Måsån 1994
        
Thomas Birkö och Torbjörn Johansson
10.  Nya fågeltorn i Örnsköldsvik
       Thomas Birkö
14.  Kungsörn – inventering och
       skydd 1994

       Thomas Birkö
15.  Uggleprojekt 1994
      
Thomas Birkö
16.  Strömstare 1994
        Thomas Birkö
17.  Björnaskolan holkmästare i
        Övik 1994
        
Thomas Birkö
18.  Sångsvaninventering 14-15
        januari 1995

        Kurt Holmqvist
20.  Ringmärkare och assistenter
        till Stora Fjäderäggs fågelstation

        Mikael Nordendahl

 

Omslagsbild: Brushane. Foto: Ove Källström.

Innehåll

27.  Från redaktionen

       Thomas Birkö
28.  Fågeldöd längs Ö-vikskusten
      
Thomas Birkö
34.  Rostand – första fyndet i Ångermanland
       Kurt Holmqvist
35. Första häckningen av vitkindad gås
       i Ångermanland

      Thomas Birkö
37Fiskgjuseinventering i Ö-vik 1994
       Thomas Birkö
40.  Sillgrissla från Nordatlanten häckande
       i Bottenhavet

       Roland Staav
48.  Notiser
     
Inlandsfynd av vigg under vintern
      Börje Nilsson
      Albinistisk grönfink
      Gunnel Malmqvist
      Rapporterande fåglar – finns dom?       

      Gunnel Malmqvist

 

Omslagsbild: Mindre strandpipare. Foto: Leif Johansson.

Innehåll

51. Från redaktionen

       Kurt Holmqvist
52.  Fågelrapport för Ångermanland 1994
      
Kurt Holmqvist
78.  Notiser
       Norrskär – en rar ö i Kvarken
       Winbergpengar till SOF:s framtidsfond
      Ny ångermanländsk fenologilista
      EU:s fågeldirektiv stärker fågelskyddet i Sverige
      Alneskogen naturreservat

 

Omslagsbild: Tordmular på Bonden. Foto: Urban Grenmyr.

Innehåll

83.   Från redaktionen

        Thomas Birkö
84.  Sträcket vid Härnösands- och
        Häggdångerskusten
       
Kurt Holmqvist
86.  Större Gulbena, Tringa melanoleuca,
        förstagångsfynd i Ångermanland
       
Birger Risberg
88.  Invasionsarter
      
Kurt Holmavist
90.  Fågelskådningens Dag -7 Maj
        Kurt Holmqvist
91.   Årsmötet 1995
       
Kurt Holmqvist
92.  World Bird Watch Day – 7 Oktober
        Kurt Holmqvist
93.  Rapportera 1995 års fågelobservationer.
      
Kurt Holmqvist

Omslagsbild Tofsmes. Foto: Pelle Molin.