1982

Äldre nummer av medlemstidskriften Gråspetten presenteras här.

Nr 1-4 1982

I högermenyn finns varje årgång från 1980 fram till idag. Här kan du gå in och söka vilka artiklar som finns i varje nummer. Lösnummer av tidskriften kan beställas – hör av dig till Torbjörn Johansson eller Christer Lindgren.

Innehåll

4.    ÅOF:s Årsmöte
        Eric Nylander 

5.    Fågelrapport för Ångermanland 1980

13.  Fynd av  plamduva i Ö-vik
        Anders Lindström  

16.  Ångermanlands häckfågelatlas 1981
        Thomas Birkö  

19.  Ortolansparvens sång – ett upprop  

20.  Korp häckar i  kraftledningsstolpe
        Börje Dahlén

22.  Missfärgad gräsand
       Börje Nilsson


Omslagsfoto: Vaksam törnskata (Lanius collurio). Foto: Anders Lindström. 

Innehåll

28.  Stormfåglar i Idbyfjärden

       Anders Lindström 

29.  Fågelrapport för Ångermanland 1981
        Lokala rapportkommittén (Lrk) 

41.  Äter lavskrikan flugsvamp?
        Börje Dahlén
41.  En skatvardag
       Tomas Rydkvist 

44.  Fynd av snögås och stripgås
       Thomas Birkö 

47  Från redaktionen
       Eric Nylander

 

Omslagsfoto: En hane av gråspett (Picus canus)
i skogarna kring Mellansel, vintern 1982.
Foto: Sune Näslund.

Innehåll

52.  Att läsa tecken
        Eric Nylander 

53.  Rapport från en fågelholk
        Stefan Bervelius; bearbetning – Thomas Birkö 

61.  Kolibri – en anka
       Thomas Birkö 

62.  Ett utflyktmål -Öfjärden (3)
        Per Holgén – Eric Nylander – Thomas Birkö 

66.  Kungsörn i Ångermanland
        Bertil Sjölund 

68.  Från min horisont
       Gunnar Melin 

71.  Redaktionellt
       Eric Nylander


Omslagsfoto: Storskrakhanne (Mergus merganser)
med näbben mot söder. Övervintrar i södra Sverige,
men mest i Mellaneuropa och vid Svarta Havet
och Kaspiska Havet. Foto: Kurt Holmqvist.

Innehåll

76.  Mellanspetten

        Eric Nylander 

77.  En vår hos sparvugglan
        Yngve Westberg; bearbetning Eric Nylander 

86.  Fjällvråken (Buteo lagopus).
        Dräktkaraktärer-, ålders och
        könsbestämning

       Göran Arnqvist 

89.  Berguvens bytesval i Ångermanland
       Tomas Rydkvist 

93.  Berguv Nord – Nyheter!
        Thomas Birkö 

       ÅOF – Rovfågelgruppen
       Bertil Sjölund 

94.  Lunnefågel – ny Ångermananadsart
       Gunnel Malmqvist 

95.  Albinismens mekanismer och dess
        effekt på ett skatpar i Moliden

        Anders Lindström 

97.  En melanistisk historia – eller, pekfingrets
        betydelse för artbestämning av fåglar.

        Anders Lindström 

98.   Korta rapporter
        Thomas Birkö 

100. Rapportmall för Ångermanland  

103. Redaktionellt
         Thomas Birkö


Omslagsfoto: Sparvuggla – tuschteckning av Leif Wikberg.