1998

Äldre nummer av  medlemstidskriften Gråspetten presenteras här.

Nr 1-4 1998

I högermenyn finns varje årgång från 1980 fram till idag. Här kan du gå in och söka vilka artiklar som finns i varje nummer. Lösnummer av tidskriften kan beställas – hör av dig till Torbjörn Johansson eller Christer Lindgren.

Innehåll

3.    Från redaktionen

        Thomas Birkö
4.   Kungsörnen i Ångermanland 1997
    
Thomas Birkö
8.    Konstbon för kungsörn
      
Andro Stenman och Ove Källström
12.  Berguv Nord – jubileum i Gideå bruk
      
Thomas Birkö
14.  Inventeringskriterier för Berguv Nord
       Andro Stenman
16.  Fågelpopulationernas storlek
       i Västernorrlands län
      
Kurt Holmqvist
19.  Riksinventering av turkduva 1998
      
Kurt Holmqvist
21.  Notiser.
      
Rapport om en trana.
       Imponerande mindre skrikörnssträck.
       Rovfågelsälskare.
       Rapportera halsmärkta sångsvanar!
       April, april!

Omslagsbild: Sträckande tranor. Foto: Kurt Holmqvist.

Innehåll

27.  Från redaktionen
        Thomas Birkö
28.   Ringmärkning vid Måsån 1997
       
Thomas Birkö
32.  Fågelholkar – räddningen
       för hålhäckande fågelarter
      
Kurt Holmqvist
35.  Vart tog fågelbordsgästerna vägen?
      
Kurt Holmqvist
36.  Rapport från föredrag i Sundsvall
       – ”Fåglarna Ekologi” 14 Februari 1998

       Kurt Holmqvist
38.  Observera mera och noggrannare?
      
Kurt Holmqvist
39.  Fågelskyddskonferens i Umeå
       20-22 februari
      
Thomas Birkö
40.  Tjädern – hur det gå för den
        i framtidens skogar?
       
Thomas Birkö

 

Omslagsbild: Pärluggleungar. Foto: Börje Olsson. 

Innehåll

51.  Från redaktionen
       Kurt Holmqvist
52.  Fågelrapport för Ångermanland 1997
      
Kurt Holmqvist
81.  Smådoppingen i Ångermanland
      
Kurt Holmqvist
83.  Rapportera in 1998 års observationer
      
Kurt Holmqvist
84.  Europeiska fågelskådardagen
84. SOF satsar på IT
85.  Notiser
      
Backsvala återfunnen i Afrika.
       Några andra Norrländska långåterfynd.
       Fågelnyheter från Ångermanland
       oktober 1998 till januari 1999.

Omslagsbild: Varfågel av rasen pallidirostris, Tannelbådan 1985. Foto: Lars Edenius 

Innehåll

91.  Från redaktionen

        Thomas Birkö
92.  Sångsvanen i Ångermanland
       
Kurt Holmqvist
96.  Nya fågelskådningsperspektiv från USA
         
Anki Hambäck
100.  Personal till Ånnsjöns fågelstation
101.  Riksinventeringsarter 1999-2001
101.  Riksinventering av storspov 1999

 

Omslagsbild: Korp. Foto: Ove Källström