2021

Äldre nummer av medlemstidskriften Gråspetten presenteras här. I högermenyn finns varje årgång från 1980 fram till idag. Här kan du gå in och söka vilka artiklar som finns i varje nummer. Lösnummer av tidskriften kan beställas – hör av dig till Torbjörn Johansson eller Christer Lindgren.

Innehåll

3.   Från ordföranden
           Mikael Nordendahl

4.    ÅOF 50 år. Minnesanteckningar från bildandet av Ångermanlands

       Ornitologiska Förening 1971    

           Nils Lindström
9.   Sångarna vid Höglandssjön
           Nils Lindström
16. Tomtskådning – Ångermanland vs Östergötland
           Karin Lindström
19. Berguven i Ångermanland 2019-2020
          Thomas Birkö, David Rocksén & Andro Stenman
27. Cold Case Ångermanland. Knepsångaren i Hemling 1980
          Thomas Birkö
32. Fåglar i kikaren
          Lennart Wessberg
34. Landsomfattande inventering av backsvala 2021
          Dan Tjell
 
 Omslagsbild. Berguv. Foto: Patrik Olofsson.
 
 Utdrag från tidningen med artikeln om knepsångaren i Hemling.