1986

Äldre nummer av medlemstidskriften Gråspetten presenteras här.

Nr 1-4 1986. Två dubbelnummer kom ut.

I högermenyn finns varje årgång från 1980 fram till idag. Här kan du gå in och söka vilka artiklar som finns i varje nummer. Lösnummer av tidskriften kan beställas – hör av dig till Torbjörn Johansson eller Christer Lindgren.

Innehåll

3.      Ledaren 

4.      Ett utflyktsmål: Helgumssjöns
          delta- Fågellokal i inlandet
 
15.    Fågelrapport för Ångermanland 1985
41.    Meddelanden: Årsmötet 1986 
42.    Sjöinventering i Västernorrlands Län 
44.    Iakttagelser vid en fågelholk
45.    Från Faunavårdsgruppen:
         Inventeringsresultat för Projekt
          Kungsörn 1985
 
47.    Inventeringsresultat: Berguv
          i Västernorrlands län 1979-85

 

Omslagsfoto: Två skärfläckor går in för landning
vid ett besök på sydligare nejder.
Foto: Anders Lindström

Innehåll

52.   Dvärgsparven i Ångermanland och Sverige

60.   Från Faunavårdsgruppen
         Kloralosutsläpp i Olofsfors

62.    Boträdsfällning på Järnäs-
         Ett rent nidningsdåd.

64.    Miljögiftsanalys på Havsörn från Sollefteå.

71.    Inventeringsresultat för Projekt
          Kungsörn 1986

73.   Konvalescensverksamhet 1985
          – omhändertagna fåglar

76.    Verksamhetsberättelse Berguv Nord i
         Västernorrland 1986

78.    ”Viltvårdare fick fängelse för skjuten örn”

79.    Möten och exkursioner

79.    ÅOF- exkursion till Stora fjäderägg

82.    Noterat

82.   Större skrikörn- för andra gången
          anträffad i Ångermanland

84.    Förstafynd av Kejsargås i
          Ångermanland

86.    Svartpannad törnskata för första
         gången i Ångermanland

87.    Ovanlig häckplats för spillkråka

89.    Meddelanden

91.    Rapportmall för Ångermanland 1986

95.    Program 1987

 

Omslagsfoto: Dvärgsparv i sommardräkt.
Foto: Olle Hedvall/N.