2009

Äldre nummer av medlemstidskriften Gråspetten presenteras här.

Nr 1-4 2009

I högermenyn finns varje årgång från 1980 fram till idag. Här kan du gå in och söka vilka artiklar som finns i varje nummer. Lösnummer av tidskriften kan beställas – hör av dig till Torbjörn Johansson eller Christer Lindgren.

Innehåll

3 .   Från ordföranden
       Thomas Birkö

4.    Kungsörnen i Ångermanland 2008
      Thomas Birkö

7.   Sträcket i Härnösands kommun 2008
       Kurt Holmqvist

14Svalbard 8-13 juni 2008
       Anna Lindgren

 

Omslagsbild: Stormfågel med Svalbard i bakgrunden.
Foto: Anna Lindgren. 

Innehåll

27.   Från ordföranden.
        Thomas Birkö
28.   Fågelrapport för Ångermanland 2008.
         Kurt Holmqvist, Pekka Bader, Thomas Birkö

Omslagsbild: Jagande tornfalk.
Foto: Kurt Holmqvist

Innehåll

71.  Från ordföranden

       Thomas Birkö
72.  Kungsörnen i Ångermanland 2009
       Thomas Birkö
73.  Ett ovanligt lyckat Ångermanländskt
       fågelår 2009

73.  Brokig kardinal- Första fyndet av en
       Amerikansk tätting i Ångermanland

       Thomas Birkö
77.  Kohäger (Bubulcus ibis)
       förstafynd i Ångermanland

       Kurt Holmqvist
79Expedition Blåstjärt i Ångermanland
       – mission completed

       David Rocksén
81.  Blåstjärten i Sverige
       Thomas Birkö
 
Omslagsbild: Kohägern i Berg. Foto: Christer Pettersson.

Innehåll

91.    Från redaktionen

         Kurt Holmqvist
92.   Att följa med sträcket – En höstresa till
        södra Sverige

        Kurt Holmqvist

Omslagsbild: En på Öland mycket sällsynt gäst drog till sig mängder av skådare. En ung tärnmås vid
Ventlinge 8 oktober 2009. Foto: Kurt Holmqvist