1988

Äldre nummer av medlemstidskriften Gråspetten presenteras här.

Nr 1-4 1988. Tre nummer gavs ut varav nr 3 och 4 var ett dubbelnummer.

I högermenyn finns varje årgång från 1980 fram till idag. Här kan du gå in och söka vilka artiklar som finns i varje nummer. Lösnummer av tidskriften kan beställas – hör av dig till Torbjörn Johansson eller Christer Lindgren.

Innehåll

 3.  Fågelrapport för Ångermanland 1987

       Thomas Birkö & Kurt Holmqvist
32. Ett utflyktsmål: Nordingråområdet
       Kurt Holmqvist
43. Möten och exkursioner: Ugglelyssning
      Örnsköldsvik 26/3 hackspettar i
       Skuleskogen 9/4

44. ÅOF:s årsmöte i Nordmaling 23/4
45.  Saxat: fåglar i Nordmaling och
      Bjurholm – – – en presentation
46. Rapportera färgmärkta kanadagäss!
47. Bevingade ord: ingenting

 

Omslagsbild: Buskskvätta. Foto: Kurt Holmqvist

Innehåll

50.  Rapportmall för Ångermanland

 

Omslagsbild: Brushanar.

Innehåll

55.  Från redaktionen

         Thomas Birkö 
56Etologiska studier av skatan
       Anna-Lena Nilsson
64.  Möten och exkursioner:
       Ringmärkningskurs i Ö-vik

65.  Norabygden 30/4, fågelskådningens
       dag – Ö-vik 8/5

66.  Fågelskådningens dag – Kramfors 8/5,
        Mossaträsk 4-5/6

68.   Nattsångarlyssning i Nora – Nordingrå
        11/6

69.  Nattsångarlyssning i Örnsköldsvik 18/6,
       SOF:s skogsbuss besöker Ångermanland
       23-25/7

71.  Uvutsläpp i Örnsköldsvik 28/8,
       ÅOF på Stora fjäderägg 31/8-10/9

75.  Fåglar på inlandsisen i Antarktis.
       Andro Stenman
79.  Kejsarpingvinens år

       Andro Stenman
84.  Noterat: vit skata i Idbyn, några
       ringmärkningsuppgifter från Ö-viksområdet

85.  Fängsla(n)de rosenfinkar
86.  Markhäckande hornuggla
87.  Pärluggla accepterar ny holk efter 3 dagar
89.  Tips för nybörjarskådare
       Johnny Österberg
91.  Från faunavårdsgruppen
       Falk eller hök?

92.  Vård av omhändertagen fjällvråk
96.  En olycka med lycklig utgång
97.  Saxat: vårsträck av ladusvalor i tunnel
       genom alperna

       Tror du på storken?
98.  Meddelanden: Föreningen
       Stora fjäderäggs fågelstation

 

Omslagsbild: Full bromseffekt inför landningen.
Foto: Torbjörn Lilja /N.