1980

Äldre nummer av medlemstidskriften Gråspetten presenteras här.

I december 1980 gjordes ett första nummer av ÅOFs medlemstidskrift ”Gråspetten”. Det var ett stencilerat nummer i A4 format.

I högermenyn finns varje årgång från 1980 fram till idag. Här kan du gå in och söka vilka artiklar som finns i varje nummer. Lösnummer av tidskriften kan beställas – hör av dig till Torbjörn Johansson eller Christer Lindgren.

Innehåll

2.  Vad är Gråspetten?

3.  Styrelsens adresser
3.  Årsmötet 1980
4.  Trana och smålom – riksinventeringsarter 1980
4.  Fjällvråk upprop – 1980-1981
5.  Fågelrapport 1979 –
     Ångermanland
8.  Övriga fågelrapporter
9.  Härmsångare i Ångermanland
11. Holkhäckande hornuggla
11. Blåkråka sedd 1980
11. Projekt Berguv Nord
13.  Flugsnapparägg ovanpå talgoxägg
13. Ett utflyktsmål

      Georg Holm
15. Fågelatlasen, läget
      i Ångermanland 1980
18. Nya böcker
19. SOF-material