1989

Äldre nummer av medlemstidskriften Gråspetten presenteras här.

Nr 1-4 1989. Två dubbelnummer gavs ut.

I högermenyn finns varje årgång från 1980 fram till idag. Här kan du gå in och söka vilka artiklar som finns i varje nummer. Lösnummer av tidskriften kan beställas – hör av dig till Torbjörn Johansson eller Christer Lindgren.

Innehåll

3.   Från redaktionen
      Thomas Birkö
4.  Tankar under en skidfärd
     Tomas Rydkvist
14.  Verksamheten på Stora Fjäderägg 1988
      Björn Olsèn
26.  Halmape – ett ljus i naturvårdsmörkret.

       Bent Christensen
33.  Berguv nytt: verksamhetsberättelse för
       Berguv Västernorrland 1988

       Andro Stenman & Thomas Birkö
34   Berguv bubu bubo (l) – en telemetrisk
       studie av två adulta hanars rörelse under
       en del av vinterhalvåret

       Ulf Larsson, Anna Lodén & Jarone Pinhassi
40.  Noterat: stenskvätta söker hjälp
41.    Mer om ugglors bostadsbrist
42.    Apartheid i fågelvärlden
43.    Meddelanden: ändringar av ”kronans vilt” 
44.    Vad gör man när man hittar en
          ringmärkt fågel? 
45.   Ångermanlands ornitologi och framtiden? 
47.   Rapportera uv!
         Upprop – sothöna och rörhöna!
         Fågelskådningens dag 6-7 Maj

 

Omslagsbild: Grönsiska Foto: Kurt Holmqvist 

Innehåll

51.   Forsärlebo plundrat
        Thomas Birkö
52.   Fågelrapport för Ångermanland 1988
        Kurt Holmqvist
91.   Klena straff i tjuvjaktshärva
        Thomas Birkö
92.   Biätare – ny ångermanlandsart
        Gudrun Norstedt
93.   Rapportmall för Ångermanland

 

Omslagsbild: Redan direkt vid ankomsten uppträder storlommen parvis på häckplatsen. Foto: Kurt Holmqvist