1981

Äldre nummer av medlemstidskriften Gråspetten presenteras här.

1981 kom det ut tre nummer av Gråspetten i A4 format. Det sista av dessa var en fågelrapport över fågelarter sedda under 1981

 

I högermenyn finns varje årgång från 1980 fram till idag. Här kan du gå in och söka vilka artiklar som finns i varje nummer. Lösnummer av tidskriften kan beställas – hör av dig till Torbjörn Johansson eller Christer Lindgren.

Innehåll

2.   Vad är Gråspetten?
2.   Synpunkter på Gråspetten
3.  Styrelsens adresser
3.   Projekt Berguv Nord – adresser
4.   Om fåglar i allmänhet

5.   ÅOF- Rovfågelsgruppen
6.   Jaktfalk skjuten
6.   Äter berguven as/köttavfall?
7.   Förutsättningen för lyckade holkhäckningar
9.   Gulsparv och ortolansparv i AC-län
12.  Smålom – riksinventering 1980
13.  Lästips
13.  Ett utflyktsmål – Betarjön
17.  Vassfågelinventering
18.  Några holkhäckningar 1980
18.  Att studera fåglar i deras frånvaro 
19.  Slaguggla – Slaguggleholk
20.  Fågelatlasen – Pärluggla
22.  SOF-material

Innehåll

2.   Vad är Gråspetten?

2.   Kort från redaktionen
3.   Styrelsens adresser
4.   Slaguggla – slaguggleholk
9.    En sannsaga för ornitologer

9.   Amerikanska fågelgäster
11.  När rosenstaren kom till Fiskar-Pelle
12.  Ny bok
13.  Årsmötesexkursionen -81
13.  På besök i slumkvarteren?
14.  Rapportering
14.  Berguv Nord material
15.  Rapportering Fågelatlas
16.  SOF-material

Innehåll

2. Fåglar i Ångermanland sedda

    och hörda 1981