2008

Äldre nummer av medlemstidskriften Gråspetten presenteras här.

Nr 1-4 2008

I högermenyn finns varje årgång från 1980 fram till idag. Här kan du gå in och söka vilka artiklar som finns i varje nummer. Lösnummer av tidskriften kan beställas – hör av dig till Torbjörn Johansson eller Christer Lindgren.

Innehåll

3.    Från redaktion och rapportkommitté

       Kurt Holmqvist
4.    Hänt i fågelmarkerna 2008
       Kurt Holmqvist
6.    Rapportera fåglar!
       Rrk Ångermanland via Pekka Bader
8.    Höststräcket i Härnösands kommun 2007
       Kurt Holmqvist
13. En resa till Cape Cod november 2005
       David Rocksén

Omslagsbild: Ägretthäger på vinterbesök vid Sursundet i Nora. Foto: Erling Strandgren.

Innehåll

23.   Från redaktionen

         Kurt Holmqvist
24.   Fågelrapport för
         Ångermanland 2007

         Kurt Holmqvist, Pekka Bader, Thomas Birkö
62.   Ringmärkning vid Skags udde,
        Örnsköldsvik 2006-2007

        Anders Lindström, David Rocksén och
        Thomas Birkö

Omslagsbild: Hökuggla noterades med några exemplar under året. Foto: Pekka Bader

Innehåll

75.  Från ordföranden.

       Thomas Birkö

76.  Spanien 13-28 mars 2008
        Anna Lindgren och Oskar Nilsson

86.  Intressanta senhöstobservationer
       Kurt Holmqvist

86.  Vitryggig hackspett.
87.  Vit stork.
88.  Härfågel.
89.  Upprop – Vinterfåglar inpå knuten.
89.  Upprop – Unga Fågelguider?

90  Upprop – Berguv i Sverige 2009
       Henry Engström/ Berguv Nord

 

Omslagsbild: Gåsgam i Coto Doñana.
Foto: Anna Lindgren

Innehåll

95.    Från redaktionen
          Kurt Holmqvist
96.    Mindre skrikörn (Aquila pomarina) 
          – förstafynd i Ångermanland. 
(rättelse;
          fyndet avser större skrikörn efter foto-
         granskning).
         Thomas Birkö
101.  Intressanta observationer 2008
          Kurt Holmqvist
101.  Rosenstare.
102.  Tuvsnäppa – Förstafynd i Ångermanland.
102.  Brednäbbad simsnäppa.
103.  Svart rödstjärt.
103.  Engelsk sädesärla.
104.  Rekordsen prutgås.
104.  Mandarinand
105.  Ugglor hösten 2008.
109.  Bändelkorsnäbb.
109.  Ångermanländsk storskarv funnen i Tunisien.
110.  Riksinventering – berguven i Ångermanland
          2009

          Berguv Nord / Andro Stenman

 

Omslagsbild: Rosenstaren i Norrfällsviken. Foto: Mikael Svensson.