1987

Äldre nummer av medlemstidskriften Gråspetten presenteras här.

Nr 1-4. Två dubbelnummer kom ut.

I högermenyn finns varje årgång från 1980 fram till idag. Här kan du gå in och söka vilka artiklar som finns i varje nummer. Lösnummer av tidskriften kan beställas – hör av dig till Torbjörn Johansson eller Christer Lindgren.

Innehåll

3.   Fågelrapport för Ångermanland 1986

       Kurt Holmquist
33.  Ökenstenskvätta- nytt Ångermanlandsfynd
        Thomas Birkö
36.  Meddelanden: Hur hårt drabbas fiskgjusen
       av försurningen?

37.  Kloralos blir regeringsfråga-
       Naturvårdsverket kräver stopp
       för användandet

38.   Var finns ännu fjällgåsen häckande i
        Skandinavien och hur lyckas
        den i sin häckning?

39.   Jakten- angår den oss ornitologer?
42.   Tornfalkens förekomst i Ångermanland 1987
43.   Rapportera in äldre fågelobservationer till
        Lrk!

44.   Möten och exkursioner: årsmötet 1987
45.   Uggleexkursion: Ö-vik 27 mars
        Hackspettsexkursion: 11 april

46.   ÅOF-exkursion till Mossaträsk: 29-30 maj

 

Omslagsbild: Talgoxar. Teckning: Björn Liedén 

Innehåll

51.  Från redaktionen
52.  Knölsvanens utbredningshistoria i
       Ångermanland

       Thomas Birkö
59.  Ringmärkningsuppgifter från skrattmåsar
        från Nolaskogs

       Thomas Birkö
62.   Taigasångare (phylloscopus inornatus)
       anträffad i Järved 10-12 Oktober 1987.

       Torbjörn Johansson
66.   Verksamhetsberättelse Berguv
        Västernorrland 1987

        Andro Stenman
69.  Öfjärden då och nu
70.  Reserapport från Trondheimsfjorden.

       Stefan Morell
74.   Från faunavårdsgruppen: kloralosfrågan
        rullar vidare – jordbruksdepartementet har
        sagt ja till fortsatt användande

76.   Ångermanländskt fågelskyddsregister
79.   Skydda Alneskogen och Oxslåttern!
80.    Alneskogen blir naturreservat
82.    Ett utflyktsmål: Nora och Nordingråområdet.
         Kurt Holmqvist
88.    Möten och exkursioner: fågelskådarhelg på
          Järnäs.

90.    ÅOF- bibliotek
92.    Rapportmall för Ångermanland
95.    Program

 

Omslagsbild: Gulsparv. Foto: Kurt Holmqvist