1992

Äldre nummer av medlemstidskriften Gråspetten presenteras här.

Nr 1-4 1992

I högermenyn finns varje årgång från 1980 fram till idag. Här kan du gå in och söka vilka artiklar som finns i varje nummer. Lösnummer av tidskriften kan beställas – hör av dig till Torbjörn Johansson eller Christer Lindgren.

Innehåll

3.  Rörhönan och sothönan i Ångermanland

      Kurt Holmqvist
11. Pärluggleprojektet 1991
      Torbjörn Johansson
14. Skapar mindre hackspetten sin
      egen födosöksbiotop?

      Thomas Birkö
16. Inventeringsresultat Gnäggen 1991
       Thomas Birkö
19. Hjälp naturskyddet i Lettland!
       Thomas Birkö
20.  Ett utflyktsmål: Skags udde
        Per Holgén

 

Omslagsbild: Havsörn. Foto: Ove Källström 

Innehåll

27.  Strömstaren – vinterbadaren
       Thomas Birkö
33.  Sträckräkningar 28 september 1991
       Kurt Holmqvist
37.  Fyrfallet på Eggegrund
       Urban Grenmyr
40.  Eggegrund, en beskrivning
       Kurt Holmqvist
42.  Tillskott till ÅOF:s bibliotek
43.  Lokalt förbud mot kraftiga råttgifter
       Thomas Birkö
44Pilgrimsfalken åter i Ångermanland?
       Thomas Birkö
45.  Pressgrannar.


Omslagsbild: Lavskrika. Foto: Ove Källström.

Innehåll

51.  Från redaktionen
        Thomas Birkö
52.   Fågelrapport för Ångermanland
         Kurt Holmqvist

 

Omslagsbild: Lappuggla.Foto: Torbjörn Lilja /N. 

Innehåll

83.  Ringmärkning Idbyfjärden 1991-1992
       Thomas Birkö
91.  Vad innehåller lokalföreningarnas tidskrifter?
         Per Holgén
92.  Finlandssvensk fann fjädrar från
         finsksvenskt fågelmöte.

        Thomas Birkö
93.   Notiser.

 

Omslagsbild: Talltita. Foto: Torbjörn Lilja /N.