2010

Äldre nummer av medlemstidskriften Gråspetten presenteras här.

Nr 1-4 2010

I högermenyn finns varje årgång från 1980 fram till idag. Här kan du gå in och söka vilka artiklar som finns i varje nummer. Lösnummer av tidskriften kan beställas – hör av dig till Torbjörn Johansson eller Christer Lindgren.

Innehåll

3.  Från redaktionen.

       Kurt Holmqvist
4.    Fågelrapport för Ångermanland 2009
       Kurt Holmqvist, Thomas Birkö, Pekka Bader
41.  Riksinventering av Brun kärrhök 2010.
       Kurt Holmqvist  

 

Omslagsbild: Den adulta blåstjärthanen som förgyllde morgontimmarna i Källiden 28 juni 2009. Foto: Tomas Lundquist 

Innehåll

47.  Från redaktionen
       Kurt Holmqvist
48.  Fenologisammanställning för 40 år
       i Ångermanland (1970-2009)

       Kurt Holmqvist
57Rödlistan 2010
       Lasse Bengtsson

 

Omslagsbild: Den allra senaste upptäckten av en för Ångermanland ny art gjordes av Leif Johansson vid Bytjärn i Häggdånger 5 September. Foto: En ung (1K) Rödhuvad törnskata. Kurt Holmqvist

Innehåll

67.  Från redaktionen.

       Kurt Holmqvist
68.  Kungsörnen i Västernorrlands län 2010.
       Thomas Birkö
70.  Kungsörn Sverige- en ny förening.
        Thomas Birkö
72.  Projekt om kungsörnar och vindkraft
       vid SLU.

       Tim Hipkiss
75.  Fågelmatning- vinterns stora nöje.
       Kurt Holmqvist
76.  Vinterfåglar inpå knuten.
       Kurt Holmqvist
77.  Hur gamla blir våra fågelbordsgäster?
       Kurt Holmqvist

 

Omslagsbild: Juvenil Kungsörn på sydsträck längs Norrlandskusten. Foto: Stefan Heimdal

Innehåll

 

83.  Från ordföranden.

        Thomas Birkö
84.  Sammanställning av mediandatum
        för senaste höstfynd 1970-2010.

        Kurt Holmqvist
89.  Dålig bärtillgång med få trastar och
        sidensvansar hösten 2010.

        Kurt Holmqvist
90.  Förstafynd av höksångare i Ångermanland.
        Kurt Holmqvist
91.  Första fyndet av rödhuvad
        törnskata i Ångermanland.

        Kurt Holmqvist
93.  Förstafynd av isländsk rödspov
        i Ångermanland.

        Kurt Holmqvist
94.  Förstafynd av sibirisk
        gransångare i Ångermanland.

        Kurt Holmqvist
 
Omslagsbild: Sädesärlan är en av våra mest emotsedda flyttfåglar. Förutom några få vinterfynd har den som tidigast anlänt 23 mars. Medianankomsttiden över perioden 1970- 2009 är 10 april, medan det under perioden 2000-2009 var 4 april. Senaste höstfyndet är gjort 31 december medan mediandatum för 1970- 2009 är 21 Oktober och för 2000-2009 är 4 november. Foto: Kurt Holmqvist