Vart vänder jag mig om ..?

 • om jag ej fått medlemstidningen Gråspetten: Kontakta vår kassör Christer Lindgren!
 • om jag vill göra adressändring. Kontakta vår kassör Christer Lindgren!
 • om jag hittar en sjuk/skadad eller död fågel eller en fågelunge. Läs mera om detta på sidan Skadade och sjuka fåglar i högermarginalen! 
 • om det gäller en skadad/sjuk rovfågel kan rovfågelsveterinär Kicki Östensson kontaktas. Tel 0611-238 60 / 771 29   
 • om jag hittar Statens vilt.  Kontakta polisen tel 114 14. Döda djur skickas via polisen till Naturhistoriska riksmuséet, men kontakta muséet först på 08-666 40 00. Läs mer vilka arter som ingår i ”Statens vilt.
 • om jag hittar en fågelring: Du kan göra på två sätt! Antingen rapportera till Ringmärkningscentralen på nätet  ”Rapportera ringmäkt fågel!”  eller tejpa fast ringen på ett papper där du  noterar ringens nummer, var och när den hittats. Skicka detta till: Ringmärkningscentralen Naturhistoriska riksmuséet Box 50007 104 05 Stockholm. För mer information, se ”Ringmärkningscentralen”.
 • om jag har en ringmärkt brevduva på tomten. Kontakta Svenska Brevduveföreningen!”
 • om jag ser ett misstänkt eller pågående artskyddsbrott/jaktbrott. Ring till Polisens Miljöbrottsjour 0702-21 21 00. 
 • om du har tips på olaglig verksamhet som illegal jakt, ägginsamling eller liknande och vill tipsa eller diskutera detta. Ring Fågelvakten centralt 0226-700 50 eller lokalt 070-397 81 52 eller 0660-37 25 49.
 • om jag upptäcker en sällsynt fågel. Tag kontakt med den regionala rapporkommittén i landskapet eller ring någon lokal ornitolog (se adresslistan) eller kontakta Club 300. 
 • om jag ser eller hittar en färgmärkt fågel. Kolla European colour-ring birding (på engelska). Mer om tranor (på svenska) finns https://www.svenskatranor.se/.

.