Gråspetten

Tidningen Gråspetten är föreningens medlemstidskrift som utkommer med fyra nummer per år. Som medlem i föreningen får du tidskriften. Medlemskap kostar 250 kr/år för vuxna och 125 kr för ungdomar (födda 2000 eller senare). Tidskriften skrivs av medlemmarna själva så du är välkommen att dela med dig av upplevelser, inventeringar, foton m.m. till redaktionen.
 
I menyn till höger kan du se hur alla nummer av tidskriften har sett ut sedan första året 1980. Omslagsbild och innehåll visas. ÅOF kommer successivt också att skanna in alla nummer så att man kan läsa dem digitalt.
 

Redaktion

 

Thomas Birkö 

E-post: thomas.birk@telia.com

 Mikael Nordendahl 

E-post: mikael@nordendahl.se

 Kurt Holmqvist

E-post: kurt.holmqvist@telia.com

 

Vi behöver artiklar och foton från er medlemmar. Hjälp oss gärna med detta!

 

 

Utkommer med 4 nr per år till ÅOFs med-lemmar.

 

Äldre nummer av Gråspetten hittar du i högermarginalen!