Bli medlem!

Ångermanlands Ornitologiska Förening (ÅOF) är en förening som är till för alla. Kunskaperna varierar med intresset för fåglar och natur har vi gemensamt.

Trots att vi är hundratals medlemmar så behöver vi bli ännu fler. Genom att bli medlem ger du oss ännu större kraft att förändra, både genom att vi blir fler och genom ökade resurser.

 

 

Som medlem får du:
• tidningen Gråspetten med 4 nummer per år
• inbjudan till intressanta föredrag
• delta i exkursioner
• öka dina fågelkunskaper
• nya vänner

 

 

Årsavgift för medlemskap i ÅOF är för år 2021 är 250 kr. För ungdom upp till 21 år: 125 kr (födda 2000 eller senare) och för stöd eller familjemedlemskap, 60 kr.

Verkar det intressant? Tveka inte längre utan skicka ett mail eller helt enkelt betala in medlemsavgiften på föreningens plusgirokonto 2 99 26-3.

Välkommen till oss!

Gråspetten är ÅOF:s medlemstidskrift som utkommer med 4 nummer per år och utgår till alla medlemmar i ÅOF.

 

Genom att det är en medelmstidskrift så önskar vi bidrag med artiklar, notiser och foton till tidningen från våra medlemmar.

 

Redaktion

Thomas Birkö, 070-397 81 52 thomas.birk@telia.com 

Kurt Holmqvist, 0612-107 86 kurt.holmqvist@telia.com 

Mikael Nordendahl, 070-624 27 36  mikael@nordendahl.se.

#birdlifesverige

 

Ångermanlands Ornitologiska Förening är en regionalförening under BirdLife Sverige.

Vi samverkar globalt för fågelskyddet!