2020

Äldre nummer av medlemstidskriften Gråspetten presenteras här. I högermenyn finns varje årgång från 1980 fram till idag. Här kan du gå in och söka vilka artiklar som finns i varje nummer. Lösnummer av tidskriften kan beställas – hör av dig till Torbjörn Johansson eller Christer Lindgren.

Innehåll

 3.    Från ordföranden
        Mikael Nordendahl

4.    Våra falkar. Jaktfalk
        Nils Lindström

7.    Berguvens förekomst i Örnsköldsviks kommun

       de senaste 100 åren – 1920-2019

       Thomas Birkö

23. Strömstaren – en av våra märkligaste fåglar
       Nils Lindström

27. Riksinventeringen av berguv fortsätter 2020

        Thomas Birkö, David Rocksén och Andro Stenman

30. Riksinventering av backsvala 2020-2021

 

Omslagsbild. Strömstare födosökande vid Strömsån i Lakasund 18 feburari 2017 Foto: Magnus Svensson.

Innehåll

35.   Från ordföranden
         Mikael Nordendahl

36.   Fågelrapport för Ångermanland 2019

         Pekka Bader, Thomas Birkö, Kurt Homqvist, Mikael Nordendahl och Dan Tjell.

 

Omslagsbild. Bilden visar delar av ett av Sollefteås landmärken,
nämligen Borgnipan mellan stadsparken och Ångermanälven. Där
har en koloni backsvalor huserat sedan urminnes tider. Under 2020
är backsvalan riksinventeringsart. Ut och leta backsvalekolonier nu
i vår och sommar. Foto: Bernt Westin.

Innehåll

83. Från ordföranden
       Mikael Nordendahl

84. Våra falkar. Aftonfalk
       Nils Lindström
87. Kryssningsresa i februari
       Ulf Gustafsson
98. Bränning av skog gynnar insekter och fåglar
       Mikael Berg
102. Upprop! Vitryggig hackspett
       Thomas Birkö

106. Årets fågelupptäckt 2019

 

Omslagsbild. Aftonfalkshane (2K) 4 september 2019 Torsburgen,
Gotland. Fotograferad under fjolårets “aftonfalksinvasion” österifrån på ön.

Foto. Per Smitterberg.

Innehåll

111. Från ordföranden
         Mikael Nordendahl

112. Våra vadare. Grönbena
          Nils Lindström

115. Fåglar på Bjursjömyran, Sörgraninge, efter våt- marksåterställning
          Thomas Birkö
122. Tajgasångare – en art på frammarsch mot väster?
          Mikael Nordendal
130. Kungsörnen i Ångermanland 2020
         Thomas Birkö


Omslagsbild. Enkelbeckasin. Foto. Eva Jonsson.