2020

Äldre nummer av medlemstidskriften Gråspetten presenteras här. I högermenyn finns varje årgång från 1980 fram till idag. Här kan du gå in och söka vilka artiklar som finns i varje nummer. Lösnummer av tidskriften kan beställas – hör av dig till Torbjörn Johansson eller Christer Lindgren.

Innehåll

 3.    Från ordföranden
        Mikael Nordendahl

4.    Våra falkar. Jaktfalk
        Nils Lindström

7.    Berguvens förekomst i Örnsköldsviks kommun

       de senaste 100 åren – 1920-2019

       Thomas Birkö

23. Strömstaren – en av våra märkligaste fåglar
       Nils Lindström

27. Riksinventeringen av berguv fortsätter 2020

        Thomas Birkö, David Rocksén och Andro Stenman

30. Riksinventering av backsvala 2020-2021

 

 

Omslagsbild. Strömstare födosökande vid Strömsån i Lakasund 18 feburari 2017 Foto: Magnus Svensson.