2007

Äldre nummer av medlemstidskriften Gråspetten presenteras här.

Nr 1-4 2007

I högermenyn finns varje årgång från 1980 fram till idag. Här kan du gå in och söka vilka artiklar som finns i varje nummer. Lösnummer av tidskriften kan beställas – hör av dig till Torbjörn Johansson eller Christer Lindgren.

Innehåll

3.    Från ordföranden
       Thomas Birkö

4.    Projekt Kungsörn Y-län 2006
       Thomas Birkö

13.  Sträcket av sjöfågel och vadare
        på Härnön 2005 och 2006

        Kurt Holmqvist

19.   Rovfågelsträcket i Härnösands
        kommun 2005 och 2006

        Kurt Holmqvist

23.  Fågelrapportering och regionala
       rapportkommittén

       Regionala rapportkommittén

27.  Notiser.

27.  Andra fyndet av Atlantisk
       sillgrissla på Bonden.

28Tre svenskmärkta videsparvar
        återfunna i Kina.

29.  Större turturduva – andra fyndet
        i Ångermanland.

30.  Idbyfjärdens naturreservat

 

Omslagsbild: Sparvhöken är vår vanligast förekommande rovfågel och häckar i hela landskapet. Foto: Kurt Holmqvist. 

Innehåll

35.   Från redaktionen

        Kurt Holmqvist
36.   Fågelrapport för Ångermanland 2006.

        Kurt Holmqvist, Thomas Birkö, Pekka Bader
 
Omslagsbild: Gräshoppsångaren vid Gådaån hördes under fem veckor. Foto: Björn Gustafsson

Innehåll

91.   Från redaktionen

          Kurt Holmqvist
92.    Inventering av kungs- och havsörn i
          Ångermanland 2007

          Thomas Birkö
96.     ÅOF-resa till Varanger 2007
          Åsa Ljunglöf och Margareta Nordin
102.  Notiser
102.  Tjockfot – första fyndet i Ångermanland
          Kurt Holmqvist

Omslagsbild: Tuvsnäppa fotograferad under Varanger-
resan 2007. Arten är troligen bara sporadisk även i Varanger
och möjligheter finns ännu att göra första
fyndet i Ångermanland. Foto: Björn Gustafsson.

Innehåll

107.  Från ordföranden
          Thomas Birkö
108.   Projekt lom 2005-2007
           Kurt Holmqvist
112.   Vårsträcket i Härnösands kommun 2007
          Kurt Holmqvist
116.   Notiser
116.  Mongolpiplärka – första fyndet
          i Ångermanland
         
117.  Trevliga vinterfynd.
          Kurt Holmqvist

Omslagsbild: Rastande blåhake under höststräcket.
Foto: Kurt Holmqvist.