2006

Äldre nummer av medlemstidskriften Gråspetten presenteras här.

Nr 1-4 2006

I högermenyn finns varje årgång från 1980 fram till idag. Här kan du gå in och söka vilka artiklar som finns i varje nummer. Lösnummer av tidskriften kan beställas – hör av dig till Torbjörn Johansson eller Christer Lindgren.

Innehåll

3.    Från redaktionen

        Kurt Holmqvist
4.    Några förändringar i fågelfaunan i den nordiska
       taigan
relaterade till skogsbrukets påverkan.
       Lasse Bengtsson
15. Upprop till häckfågeltaxeringen
       Kurt Holmqvist
16. Smådoppingen i Ångermanland
       Kurt Holmqvist
18. Uggelhösten 2005
       Kurt Holmqvist

Omslagsbild: Tretåig hackspett vid bohål i en björk.
Den tretåiga hackspetten är en av de arter som
påverkas mest när sumpskogarna minskar.
Foto: Ove Källström.

Innehåll

23.   Från redaktionen

        Kurt Holmqvist
24.  Elva år med ringmärkning i Idbyfjärden och
        Måsån, Arnäs socken 
 
       Thomas Birkö
43.  Fågelminnen från Svalbard  
        Sofia Lund & Anders Lindström

Omslagsbild: Blåhake i häckningsmiljö. Foto: Anna Lindgren. 

Innehåll

 51.  Från redaktionen

        Kurt Holmqvist
52.   Fågelrapport för Ångermanland 2005  
        Kurt Holmqvist

Omslagsbild: Större strandpipare i häckningsmiljö i fjällen. Foto: Anna Lindgren. 

Innehåll

115.  Från ordföranden

          Thomas Birkö
116. Botniabanan fågelskyddsäkras – ett samarbete
         mellan ÅOF, Berguv Nord och Botniabanan

         Thomas Birkö
125. En miljon kronor i kompensation för
         Botniabanans intrång i Öfjärdens
         fågelskyddsområde

         Thomas Birkö
128. ÅOFs majresa till Väskusten
         Anna Lindgren
131. Några godbitar från höstens skådning
         2006

         Kurt Holmqvist

Omslagsbild:  Nötväckan har blivit en allt vanligare
fågelbordsgäst i hela landskapet. Solrosfrön är
favoriten oavsett vilken årstid man matar. De verkar
ta med sig ungarna till fågelborden om man matar
under sommaren, kanske för att visa var mat finns
att hämta. Foto: Kurt Holmqvist.