2014

Äldre nummer av medlemstidskriften Gråspetten presenteras här. 

 Nr 1-4 2014

 

I högermenyn finns varje årgång från 1980 fram till idag. Här kan du gå in och söka vilka artiklar som finns i varje nummer. Lösnummer av tidskriften kan beställas – hör av dig till Torbjörn Johansson eller Christer Lindgren.  

Innehåll

3. Från ordföranden
    Thomas Birkö

4. Våra hackspettar. Vitryggiga hackspetten
      Nils Lindström
6.   Vitryggiga hackspettens förekomst i
      Ångermanland
      Pekka Bader och Thomas Birkö
10. Förekomst och bestämning av Streptopeliaduvor i
      Ångermanland
      Thomas Birkö
19. Notiser
 
Omslagsbild. Lavskrika. Foto: Ove Källström.

Innehåll

27. Från ordföranden
      Thomas Birkö

28.  Våra hackspettar. Större hackspetten

       Nils Lindström
 
31.  En renässanman har gått ur tiden
       – Vi minns Jan W Mascher
       Anders LIndström
 
33.  Jan W Mascher i Uppsala
       Bengt Olov Stolt

35.  Stöd ÅOFs insamling
 för ”Maschers lada”

36.   Fågelskådning i östra England
        Thomas Birkö
 
Omslagsbild. Lunnefåglar på Farne Island, England.
Foto: Thomas Birkö.
 
       

Innehåll

55. Från ordföranden
      Thomas Birkö

56. Våra doppingar. Smådopping
        Nils Lindström
59. Smådoppingens förekomst i Ångermanland
        Thomas Birkö
62. Kungsörnen i Ångermanland 2014
       Thomas Birkö
65. Boplundring och illegal jakt – nu måste vi
       skärpa kontrollen
       Thomas Birkö
66. Utblick. Bermudapetrellens återkomst
        Lasse Bengtsson
71. Invasionsartat uppträdande av bredstjärtad  
        labb i oktober 2014
        Kurt Holmqvist och Thomas Birkö
73. Boktips. Ny nationell guide till fågellokaler
        Lasse Bengtsson
74. Stöd ÅOFs insamling för “Maschers lada”


Omslagsbild. Sångsvan och smådopping.

Foto: Jörgen Wiklund  

Innehåll

79. Från redaktionen

        Kurt Holmqvist
 80. Fågelrapport för Ångermanland 2013
        Kurt Holmqvist, Pekka Bader, Mikael Nordendahl
        och Thomas Birkö


Omslagsbild. Den mycket beskådade praktejderhanen
vid Halsviken på Rävsön 16 juni.

Foto: Björn Gustafsson.