2015

Äldre nummer av medlemstidskriften Gråspetten presenteras här. 

Nr 1-4 2015

I högermenyn finns varje årgång från 1980 fram till idag. Här kan du gå in och söka vilka artiklar som finns i varje nummer. Lösnummer av tidskriften kan beställas – hör av dig till Torbjörn Johansson eller Christer Lindgren.

Innehåll

 3. Från ordföranden
      Mikael Nordendahl

4.  Våra doppingar. Skäggdopping

      Nils Lindström
6.  Skäggdoppingens förekomst i Ångermanland
     Thomas Birkö
14. Hur påverkar vädret sträckande vadare?
      Sven Gustafsson
18. Rostgumpsvala i Bytjärn Häggdånger den 1 juni
      – förstafynd i Ångermanland
         Björn Gustafsson
20. Rödvingad vadarsvala i Öfjärden 11-12 juni
      – förstafynd i Ångermanland
       Torbjörn Johansson
23. Där satt den! – Ångermanlands första
       bergstajgasångare
       Pekka Bader
25. Notiser
 
Omslagsbild. Skäggdopping i Höglandssjön
Foto: Joakim Forsgren
  

Innehåll

31.  Från redaktionen

        Mikael Nordendahl
32.  Fågelrapport för Ångermanland 2014
        Pekka Bader, Mikael Nordendahl, Kurt Holmqvist
         och Thomas Birkö
73.  Notiser
74.  Ångermanländskt fågelquiz
 
Omslagsbild. En höst som går till historien för det stora uppträdandet av bredstjärtad labb. Här syns en av alla på väg söderut vid Härnö södra. Foto: Pekka Bader. 
2018-09-15-12

Innehåll

79. Från ordföranden

       Thomas Birkö  
80. Våra doppingar. Gråhakedoppingen
        Nils Lindström  
82. Giftiga fåglar! – när en fågel i handen är sämre
       än tio i skogen
       David Rocksén  
88. Citronärlehäckning i Öfjärden – landets andra
        Thomas Birkö  
92. Tordmular på Gnäggen och Flasan – en ny
       fågelkoloni 
är etablerad
        David Rocksén  
95. Kungsfiskare i Multrå
       Lasse Bengtsson  
97. Notiser
 
Omslagsbild. Gråhakedopping. Foto: Kent Ove Hvass

Innehåll

103. Från ordföranden

          Thomas Birkö
104. Våra doppingar. Svarthakedoppingen
          Nils Lindström
106. Kungsörnen i Ångermanland 2015
         Thomas Birkö
111. Utblick. Limingoviken – Fågelparadis vid
         Bottenviken
           Lasse Bengtsson
118. Notiser

Omslagsbild. Svarthakedopping från kanalen i Härnösand 23 april 2014. Foto: Gunnar Forsström. Orrvägen 8, 87165 Härnösand, tel: 070-514 00 65. epost: gunnar.forsstrm@telia.com