Artskydd

ÅOF deltar tillsammans med övriga ideella naturvårdsorganisationer i den viltförvaltningsdelgation (VFD) som finns på länsstyrelsen. VFD behandlar ärendet kring främst de fyra stora rovdjuren (björn, varg, lo och järv) men också kungsörn. Andra frågor som kan behandlas i VFD är förebyggande åtgärder, skyddjakt etc. på andra arter t.ex. storskarv och gäss.

Se mer information under VFD!

De ideella naturvårdsorganisationerna som är representerade i VFD är förutom ÅOF även Medelpads Ornitologiska förening (MOF), Naturskyddsföreningen i Västernorrlands län samt Svenska Rovdjursföreningen. Dessa har utsett två representanter som har varit Maria Danvind och Anders Lindström.

För kommade mandatperiod 2014 till 2018 är  Lasse Bengtsson, Sollefteå och Maria Danvind, Björkåbruk. föreslagna till landshövdingen den 28 februari 2014.