2013

Äldre nummer av medlemstidskriften Gråspetten presenteras här.

Nr 1-4 2013

I högermenyn finns varje årgång från 1980 fram till idag. Här kan du gå in och söka vilka artiklar som finns i varje nummer. Lösnummer av tidskriften kan beställas – hör av dig till Torbjörn Johansson eller Christer Lindgren.

Innehåll

3.    Från redaktionen
       Thomas Birkö 
4.   Att vara nybörjare på nytt
       Anna Lindgren  
7.    Våra hackspettar. Spillkråka
        Nils Lindström  
9.    Ringmärkning – En betraktelse över årens
       verksamhet kring Örnsköldsvik, och lite
       egna funderingar

       Mikael Nordendahl  
19.  Första skådarfyndet av stormfågel i
       Ångermanland – allt kan hända i ma
j
       Pekka Bader, Björn Gustafsson och Leif Johansson  
22.  Resultat av enkäten om Gråspetten och ÅOF
 

Omslagsbild. Pärluggla. Foto: Thomas Holmberg  

Innehåll

27. Från redaktionen
       Thomas Birkö

28. Tjäderspel från första parkett

       Bertil Sjölund

31. Våra hackspettar. Göktyta

       Nils Lindström

33. Högbonden – Ett paradis för människor och fåglar

       Thomas Holmberg

35. Inbjudan till mittsvenskt pärluggleprojekt

       Thomas Holmberg

37. Väck inte den björn som sover

       David Rocksén

38. Röd och brun glada i Ångermanland

      Thomas Birkö

44. Utmärkelsen ”Årets upptäckt”

       Thomas Birkö

 

Omslagsbild. Tjädertupp och två tjäderhönor på spelplats.

Foto: Ove Källström.

Innehåll

51. Från ordföranden

       Thomas Birkö
52. Kungsörnen i Ångermanland 2013
      Thomas Birkö  
55. Våra hackspettar. Gröngölingen
      Nils Lindström  
58. Gröngölingens förekomst i Ångermanland
      Thomas Birkö  
60. Citronärla i Aspby – tredje fyndet i Ångermanland
       Thomas Birkö  
61. Entita – en sällsynt art i Ångermanland
      Lasse Bengtsson och Pekka Bader  
66. Den röda gladan i Holm
      Lasse Bengtsson  
68. Notiser  
 
Omslagsbild. Kungsörn i tredje dräkt.

Foto: Jan Eric Hägerroth. 

Innehåll

75.  Från redaktionen
        Kurt Holmqvist
76.  Fågelrapport för Ångermanland 2012
       Kurt Holmqvist, Pekka Bader och Thomas Birkö
 
Omslagsbild. En av de lappugglor som
besökte kustområdet under våren 2012.  

Foto: Pekka Bader