Kungsörnsinventering

ÅOF har inventerat kungsörn sedan 1983 på ideell basis. Länsstyrelsen fick 2002, i enlighet med riksdagens fastställda rovdjurpolitik, uppdraget av Naturvårdsverket att ansvara för inventeringen av björn, varg, järv, lodjur samt kungsörn i landet. ÅOF har fortsatt att inventera kungsörn i länet. För uppgiften erhålles för närvarande inga ekonomiska medel från Naturvårdsverket eller Länsstyrelsen.

 

ÅOFs utför inventering av kungsörn och kontrollera bl.a. följande;

 • Dokumentation av kända revir/boplatser
 • Uppföljning av häckningsframgång vid kända boplatser
 • Sökinsatser efter nya revir/boplatser

 

För mer information om Kungsörn och inventeringsresultat m.m. se Kungsörn Sverige  

Kontakt:
Thomas Birkö 070-397 81 52
thomas.birk@telia.com