1993

Äldre nummer av medlemstidskriften Gråspetten presenteras här.

Nr 1-4 1993.

I högermenyn finns varje årgång från 1980 fram till idag. Här kan du gå in och söka vilka artiklar som finns i varje nummer. Lösnummer av tidskriften kan beställas – hör av dig till Torbjörn Johansson eller Christer Lindgren.

Innehåll

3.   Från redaktionen
      Thomas Birkö
4.   Kungsörnen i Ångermanland
      Thomas Birkö
16.  Om fågelnamn
       Tommy Puktörne
19.  Prutgåssträck utmed
       Norrlandskusten 22/9 1990

        Lars Olausson
21.  Gråspett – naturligtvis rapportart
        även i Ångermanland

21 ÅOF:s försäljning
22.  Notiser

 

Omslagsbild: Tranor på häckningsmyren. Foto: Torbjörn Lilja /N.

Innehåll

27.   Från redaktionen.
       
Thomas Birkö
28.   Lettlandsresan 27 Augusti –
        1 September 1992

        Rolf Larsson
40.   Nyckelbiotoper för skogens
        flora och fauna

        Lasse Bengtsson
43.   Ökad uppmärksamhet för vissa arter
        Kurt Holmqvist

Omslagsbild: Sädesärla, Lettlands nationalfågel.

Foto: Kurt Holmqvist. 

Innehåll

51.   Fågelrapport för Ångermanland 1992

78.   Notiser
 
Omslagsbild: Nötskrika. Foto: Torbjörn Lilja.

Innehåll

83.  Från redaktionen
      
Thomas Birkö
84.  Rekordfågelskådningshelg
        Kurt Holmqvist
88.  Årsmötet 1993
        Kurt Holmqvist
90.  Fågelskådningens dag 1993
        Kurt Holmqvist
91.  Fågel Blå
        Kurt Holmqvist
92.  Forsärla som extrapappa
         Kurt Holmqvist
93.  Invandring av vitryggiga hackspettar?
        Thomas Birkö

 

Omslagsbild: Dalripa. Foto: Ove Källström.