2004

Äldre nummer av medlemstidskriften Gråspetten presenteras här.

Nr 1-4 2004

I högermenyn finns varje årgång från 1980 fram till idag. Här kan du gå in och söka vilka artiklar som finns i varje nummer. Lösnummer av tidskriften kan beställas – hör av dig till Torbjörn Johansson eller Christer Lindgren.

Innehåll

3.    Från redaktionen  

       Kurt Holmqvist
4.   Standardrutterna i Ångermanland – ett led i
       fågelövervakningen
   
        Urban Grenmyr & Åke Lindström
12. Projekt Kungsörn i Västernorrland
      1999-2003
   
      Thomas Birkö


Omslagsbild: Kungsörn inom sitt revir någonstans i
Ångermanland. Foto: Ove Källström 

Innehåll

27.  Från Redaktionen

         Kurt Holmqvist  

28.   Fågelrapport för Ångermanland 2003
         Kurt Holmqvist

 

Omslagsbild: Göken upplevs bli allt mer sparsam för varje år. Foto: Björn Gustafsson

Innehåll

87. Från ordföranden   

       Thomas Birkö
88.  Inventering av Gnäggen 2004    
       Urban Grenmyr
90.  Internationellt ungdomsutbytesläger mellan
       Sverige och Malta i Falsterbo 30 juli –
       8 augusti 200
4   
       Anna Lindgren
97.  Noterat
        Unikt återfynd av Fjäderäggsfågel   
        Missfärgad stenskvätta   
98.  Ovanliga trädkryparhäckningar?   
        Ansamling av stenskvättor   

Omslagsbild: Hökugglan förekommer fortfarande i en häckande population i landskapets inre och västra delar. Foto: Ove Källström.

Innehåll

103.   Från redaktionen   

           Kurt Holmqvist

104.  Största sträcksummorna vid
          Ångermanlandskusten  
 
          Kurt Holmqvist

117.  Förstafynd i Ångermanland  
          Skatgök  
          Kanelårta
   
          Kurt Holmqvist

118.  Faunatrender 2004 
          Nötkråkorna – hur många är dom i
          Sollefteå  

          Urban Grenmyr

120.  Forsärla  
          Kurt Holmqvist       
           Amerikansk kricka
  
           Kurt Holmqvist

 

Omslagsbild: Forsärlan har ökat vid möjliga häcklokaler i landskapet. Foto: Björn Gustafsson.