2001

Äldre nummer av medlemstidskriften Gråspetten presenteras här.

Nr 1-4 2001

I högermenyn finns varje årgång från 1980 fram till idag. Här kan du gå in och söka vilka artiklar som finns i varje nummer. Lösnummer av tidskriften kan beställas – hör av dig till Torbjörn Johansson eller Christer Lindgren.

Innehåll

3.   Från redaktionen  

      Kurt Holmqvist
4.   Fågelrapport för Ångermanland 2001    
      Del 1 av 2 – Smålom till strandskata  

      Kurt Holmqvist

Omslagsfoto: Sångsvanar och gräsänder.
Foto: Kurt Holmqvist 

Innehåll

27.  Från redaktionen  
        Kurt Holmqvist
28.  Fågelrapport för Ångermanland 2001    
        Del 2 av 2 – Mindre strandpipare till
        videsparv 
  
        Kurt Holmqvist

Omslagsfoto: Enkelbeckasin, dununge.
Foto: Yngve Nylander 

Innehåll

 67.  Från redaktionen  

        Kurt Holmqvist

68.  Kungsörnsprojektet i Ångermanland
       1999-2001   

        Kurt Holmqvist

70.  Projekt lom 2001   
        Kurt Holmqvist

74.  Värdefullt vetande från andra
       fågeltidskrifter   

        Kurt Holmqvist

74.  Noterat   

76.  Mediandatum för vanliga flyttfåglar vårarna
       1968-2002 
  
        Kurt Holmqvist

77.  Hur vanliga är vissa arter som häckfåglar
        i inre delarna av Ångermanland?  

        Kurt Holmqvist

78.  Norasundet – en bra lokal under vårarna   
        Kurt Holmqvist

 

Omslagsbild: Tjäderhöna som käkar grus.
Foto: Kurt Holmqvist

 

Innehåll

83.  Från redaktionen   
        Kurt Holmqvist
84.  Fågellokaler längs nedre Ångermanälven   
        Kurt Holmqvist
90.  Ny häftig sverigeart 19-20 maj 2001
       – svartbrynad albatross  
 
        Kurt Holmqvist
91.  Ägretthäger på besök i april-maj 2001   
       Kurt Holmqvist
93.  Skäggmes vid Älandsfjärden 3 maj 2001   
       Kurt Holmqvist
93.  Ringand vid Näske brygga 1 maj 2000   
       Kurt Holmqvist
94. Storlabb 14 maj 2000  
       Kurt Holmqvist
94. Större skrikörn 7 maj 2000   
       Kurt Holmqvist

Omslagsbild: En gråspetthane letar godis.

Foto: Ove Söderlind.