Hur rapporterar man?

Brednäbbad simsnäppa, vinterdräkt. Foto: Björn Gustafsson.

1. I första hand använd Artportalen när du rapportera in de arter du observerar. På Artportalen samlas fynd av fågelarter och är öppen för alla. Bekanta dig med systemet och se fördelarna. Lämnar du din rapport till artportalen behöver du inte rapportera på annat sätt. Förutom att det underlättar arbetet vid sammanställningen ingår en observation rapporterad till artportalen omedelbart i ett större sammanhang och alla intresserade kan ta del av den. Till artportalen finns en manual som beskriver hur rapportering sker.
Vill du ha hjälp att komma igång med artportalen, kontakta gärna någon i Rrk Ångermanland.

2. I andra hand, kontakta någon av oss i rapportkommittén.

För att respektive fynd ska hinna publiceras ska rapporterna vara rrk tillhanda senast 31 januari efterföljande år.