1985

Äldre nummer av medlemstidskriften Gråspetten presenteras här.

Nr 1-4 1985.  Ett dubbelnummer, nr 3-4 gjordes under året.

I högermenyn finns varje årgång från 1980 fram till idag. Här kan du gå in och söka vilka artiklar som finns i varje nummer. Lösnummer av tidskriften kan beställas – hör av dig till Torbjörn Johansson eller Christer Lindgren.

Innehåll

3.      Väl mött 1985!

          Kurt Holmqvist 
4.      Härnösands bästa och
          överskådligaste fågellokaler.

          Betraktelser bakom ett bilfönster.
          Rolf Andersson 
7.      Andra Härnösandslokaler
          Caj Åke Hägglund 
12.     Berguvnytt:
           Verksamhetsberättelse Berguv Nord Väster-
           norrland 1984            
           Andro Stenman 
15.      Gråsiskornas häckning
            Gunnel Malmqvist 
18.      Hur strömstaren skapades
            Georg Holm
20.      Noterat:
            Svalan som hängde sig- och
            hela familjen
            Börje Dahlén

22.      Meddelanden:
            Myrfågelinventering 1985.
            Börje Dahlén

24.       SOF:s ”FÅGELVAKT” – Krafttag mot
            illegal fågelhantering.
             Mats Forslund.
             Fågelvakt Ångermanland
             Thomas Birkö

26.       Svenska Fågeltidskriftspaketet 1985
             Juhani Vuorinen

27.       Hackspett-86
             Fredrik Haas

30.       Min mening: Om Gråspetten…
            Gunnar Melin.

31.       Svar: – Kurt Holmqvist

 

Omslagsbild: En ung duvhök har slagit en skata

och lämnar inte bytet under flera timmar trots
besöket av fotografen. Foto: Sten Johansson.

Innehåll

35.  Till minne av Georg Holm 
36.  Meddelanden: Svensk Fågelatlas;
         Komplettera gärna med uppgifter
         från 1986 
37.   Fågelrapport för Ångermanland 1984
         Thomas Birkö 
62.   Noterat:
          Kuriosahäckning i holk
          Mossiga knipholkar
          Massdöd bland fåglar

Omslagsbild: Ung kungsörn på jakt efter byte. Klarar
sig haren? Svar i nästa nummer, missa inte den
spännande fortsättningen. Foto: Anders Lindström

Innehåll

67.   Möten och exkursioner 

68.   Fågelmyrar i nordvästra
         Ångermanland
 
77.   Inventering på Gnäggen 1985 
81.   En tecknare presenteras 
85.   Från faunavårdsgruppen 
92.   Berguv-nytt 
96.    Hackspett 1986 
101.  Noterat 
106.  Meddelanden 
107.  Rapportmall för Ångermanland 1985 
111.  Projekt ”Fågelvakt”

 

Omslagsbild: Mindre hackspett