1997

Äldre nummer av medlemstidskriften Gråspetten presenteras här.

Nr 1-4 1997.

 

I högermenyn finns varje årgång från 1980 fram till idag. Här kan du gå in och söka vilka artiklar som finns i varje nummer. Lösnummer av tidskriften kan beställas – hör av dig till Torbjörn Johansson eller Christer Lindgren.

Innehåll

3.  Från redaktionen

      Thomas Birkö

4.   En resa norrut 15-19 juni 1996
     
Torbjörn Johansson

9.   Långväga gäst gav många långväga
      besökare
     
Kurt Holmqvist

10. SOF på Internet

11.  Ringmärkning vid Måsån 1996
     
Thomas Birkö

18.   Berguv Nord – en resumé över
       20 års framgångsrikt faunavårdsarbete
       
Kicki Östensson och Andro Stenman

24.  Berguv Nord Västernorrland 1996
      
Andro Stenman

26.  Berguv Nord på Internet

27.  Upprop.
      
Rapportera in berguvar!
        Sångsvan – riksinventeringsart 1997.
        Upprop om färgmärkta gråtrutar
        från Finland.
        Upprop om fjällvråkssträck!

30Notiser
      
Ångermanländska örnar på
       vinterkvarter i Mellansverige.
       Smådopping övervintrar i kanalen
        i Härnösand.
        Massdöd av ejder oroar.
      Lappugglor på gång.

 

Omslagsbild: Lappuggla. Foto: Torbjörn Lilja /N.

Innehåll

35.  Från redaktionen
       Thomas Birkö
36.  Erik Bartler avliden
      
Jan W. Mascher
39ÅOF:s årsmötesexkurision 4 Maj 1997
      
Kurt Holmqvist
39. Våren och försommaren 1997
      – när skådarna invaderade Västerbotten
     
Kurt Holmqvist
40.  Tranvåren 1997
      
Kurt Holmqvist
41.  Exkursionsrapporter från Kramfors
      
Kurt Holmqvist
42.  Projekt Lom 1996
      
Håkan Lindblom
48Berguv Nord 20 år – Jubileumsskrift
49.  FSC-standard för skogscertifiering klar
      
Thomas Birkö
54.  Spillkråka med bostadsproblem.
      
Kurt Holmqvist

 

Omslagsbild: Mindre hackspett. Foto: Leif Johansson 

Innehåll

59. Från redaktionen
       Thomas Birkö
60.  Svarthakedoppingen i Ångermanland 1996
      
Kurt Holmqvist
68Preliminärt resultat från Projekt
       Pilgrimsfalk 1997
      
Kurt Holmqvist
69.  Invasion av vitvingade tärnor i Sverige
      
Kurt Holmqvist
70.  Lappugglevåren 1997
      
Kurt Holmqvist
70.  Nordens vagabond – Lappugglan
71.  ”Big sit” – artsamlartävling 19 Maj
      
Torbjörn Johansson
73.  Projekt Havsörn – ett lyckat
        faunavårdsprojekt
       
Kurt Holmqvist
76.  Protestera mot beslutet om
       sommarjakt på morkulla!
      
Håkan Lindblom
77.  Vilka alternativ till skyddsjakt?
      
Thomas Birkö
78.  Notiser


Omslagsbild: Järpe. Foto: Torbjörn Lilja /N.

 

Innehåll

 

83.  Från redaktionen
       Thomas Birkö
84.  Fågelrapport för Ångermanland 1996
      
Kurt Holmqvist

Omslagsbild: Talgoxe, hona. Foto: Kurt Holmqvist