2000

Äldre nummer av medlemstidskriften Gråspetten presenteras här.

Nr 1-4 2000

I högermenyn finns varje årgång från 1980 fram till idag. Här kan du gå in och söka vilka artiklar som finns i varje nummer. Lösnummer av tidskriften kan beställas – hör av dig till Torbjörn Johansson eller Christer Lindgren.

Innehåll

3.      Från redaktionen   
         Kurt Holmqvist
4.     Fågelrapport för Ångermanland 1999   
        Kurt Holmqvist
45.  Steglitsen i Ångermanland   
        Kurt Holmqvist

Omslagsbild: En subadult tatarfalk (falkenerarfalk)
sågs i Resele 15-16 juli 1999. Troligen samma falk
observerades i Örnsköldsvik 14 juli 1999.

Foto: Lennart Danielsson.  

Innehåll

51.  Från redaktionen   
        Kurt Holmqvist
52.  Lominventering i Ångermanland 1999   
        Kurt Holmqvist
56.  Notiser           
        Talltita fångar tappade smulor från
        tretåig hackspett   
        Jan W Mascher
        Nya rödlistan   
59.  Örnsträcket genom Ångermanland   
        Kurt Holmqvist
62.  Hjälp till att övervaka fåglarna i vinter!  

Omslagsbild: Storlom med en liten ”matbit” till uppvaktning av makan. Foto: Kurt Holmqvist. 

Innehåll

67.  Från redaktionen   
        Kurt Holmqvist
68.  Reserapport från Israel   
        Kurt Holmqvist
74.  Notiser   
        Håll utkik efter … (tranor och andra
        individmärkta fåglar)   
76.  Upprop om vårfåglarnas ankomst till
       mellersta och norra Norrland  
77.  Kråka med lite pigment         
       Ur led var tiden   
78. Invasionsarter under hösten 2000  

Omslagsbild: Levantbulbylen är en karaktärsart på
många håll i Mellanöstern och Arabiska halvön.
Det engelska namnet Arabian babbler är mycket
talande för denna ljudliga uppenbarelse.

Foto: Kurt Holmqvist. 

Innehåll

 83.  Från redaktionen    

        Kurt Holmqvist
84.  Lominventering i Ångermanland 2000  
        Kurt Holmqvist
88.  Ringmärkt ångermanländsk kungsörn funnen
       död i Lappland – tangerat åldersrekord
       (32år) 
 
       Thomas Birkö
90.  Riksinventeringsart 2001: fiskgjuse   
90.  Notiser   
        Sena fynd i Sverige   
91.  Sena fynd hos våra grannar   
       Sena fynd i Ångermanland   
92.  Intressanta fynd år 2001   
        Rara fynd i våra grannländer   
        Många sträckare   
        Många vitkindade gäss i södra Sverige  
93.  Tekniska hjälpmedel för naturskådare av
        olika slag  
94.  Dagligt utbyte av norrländska fågelnyheter  
       Fågelövervakning — Din hjälp behövs  

Omslagsbild: En av alla tallbitar som setts i Ångermanland vintern 2000-2001. Foto: Oskar Norrgrann.