1990

Äldre nummer av medlemstidskriften Gråspetten presenteras här.

Nr 1-4 1990. Två dubbelnummer kom ut.

I högermenyn finns varje årgång från 1980 fram till idag. Här kan du gå in och söka vilka artiklar som finns i varje nummer. Lösnummer av tidskriften kan beställas – hör av dig till Torbjörn Johansson eller Christer Lindgren.

Innehåll

3.   Från redaktören
      Kurt Holmqvist
4.   Med VOF till Haparanda Sandskär
      25-27 Augusti 1989

      Kurt Holmqvist
13.  Hybridgås häckande i Ångermanland
       Göran Sjöberg
15.  Upprop om invasionsrörelser av
       svartmes hösten 1990

16.  Ångermanländskt flyttfågelkalendarium
       Kurt Holmqvist
24. Sänd in era fenologilistor
25.  Fågeltorn vid Helgumssjön
       Kurt Holmqvist
28.  Fågelgömsle vid Idbyfjärden
       Kurt Holmqvist
30.  Nybörjarskådning
       Mats Andersson
33. Hänt i fågelmarkerna.

42. Ringmärkning av alkor på Bonden 1989
      Björn Olsén
44. Rapportmall för Ångermanland
47. Nya Vår Fågelvärld

 

Omslagsbild: Vit stork i Stensöden, Arnäs. Foto: Kurt Holmqvist.

Innehåll

51.  ÅOF 20-årsjubilerar 1991
        Thomas Birkö
52.  Hur många fåglar häckar i
       Ångermanland?

       Birger Risberg
61.  När såg du en dinosaurie senast?
       Thomas Birkö
63.  Dags att rapportera!
64.  Fågelrapport för Ångermanland 1989
       Kurt Holmqvist
89.  Berguv Nord Västernorrland
       verksamhetsberättelse 1990

       Andro Stenman
91.  Inventering på Bonden 1990
       Kurt Holmqvist
93Inventering på Gnäggen 1990
        Thomas Birkö
94.  Medlemsavgiften 1991
95.  Norrlandssvarar´n

95.  Club 300:s telefonsvarare

 

Omslagsbild: Kungsörn mobbad av kråka.Foto: Leif Wikberg.