2016

Äldre nummer av medlemstidskriften Gråspetten presenteras här. 

Nr 1-4 2016

I högermenyn finns varje årgång från 1980 fram till idag. Här kan du gå in och söka vilka artiklar som finns i varje nummer. Lösnummer av tidskriften kan beställas – hör av dig till Torbjörn Johansson eller Christer Lindgren.

Innehåll

 3. Från ordföranden

      Thomas Birkö

 4. Ångermanlands Ornitologiska Förening
     – 45 år av fågelskyddsarbete
      Thomas Birkö  
18. Ångermanland – där bergen möter havet
       Thomas Birkö  
33. Gråspett – Ångermanlands landskapsfågel
       Thomas Birkö  
39. Ångermanländska fågellokaler
       Mikael Nordendahl, Kurt Holmqvist, Pekka Bader
       och Lasse Bengtsson
 
Omslagsbild: Gråspett, hona. Foto: Anders Lindström. 
Gra-2016-2

Innehåll

 51. Fågelrapport för Ångermanland 2015

      Pekka Bader, Mikael Nordendahl, Kurt Holmqvist,
      Dan Tjell och Thomas Birkö
 
 Omslagsbild. Under hösten 2015 visade vitryggig hackspett upp ett invasionsuppträdande läng norrlandskusten. Många fåglar kom in från öster och försökte hitta nya marker på den svenska sidan av Bottniska viken. Återstår att se om det blir några vitryggar som hittar varandra och dessutom en lämplig miljö för att genomföra häckning. Foto: Pekka Bader.

Innehåll

99.   Från ordföranden

         Mikael Nordendahl
100. Våra doppingar. Svarthalsad dopping
         Nils Lindström
102. Ny häckning av citronärla i Öfjärden 2016
         Thomas Birkö
105. SOFs riksårsmöte i Ångermanland 2016
          Thomas Birkö
111. Tio år av ångermanländsk upptäckarglädje!
         Pekka Bader
113. Notiser
 
Omslagsbild. Citronärla. Foto: Jonas Konradsson.

Innehåll

119. Från ordföranden

         Mikael Nordendahl

120. Våra trastar. Dubbeltrast

         Nils Lindström  
123. Förstafynd för Ångermanland – Större
         beckasinsnäppa i Öfjärden 5-9 maj 2016
         David Rocksén  
126. Vassångare i Öfjärden 23 maj-2 juli – förstafynd i
         Ångermanland
         Jonas Konradsson  
128. Tärnmås i Salusand 22-25 oktober – förstafynd
          för 
Ångermanland
          Thomas Birkö  
132. Svar på Ångermanländsk Fågelquiz
          Mikael Nordendahl  
134. Notiser  
 
Omslagsbild. Brednäbbad simsnäppa, vinterdräkt. Foto: Björn Gustafsson.