1994

Äldre nummer av medlemstidskriften Gråspetten presenteras här.

Nr 1-4 1994.

 

I högermenyn finns varje årgång från 1980 fram till idag. Här kan du gå in och söka vilka artiklar som finns i varje nummer. Lösnummer av tidskriften kan beställas – hör av dig till Torbjörn Johansson eller Christer Lindgren.

Innehåll

 3.  Från redaktionen

      Torbjörn Johansson
 4.  Kustfågelinventering i Ångermanland 1987
     
Urban Grenmyr och Kurt Holmqvist
       Kustens natur
      Historik
6.   Bakgrund
      Inventerad kuststräcka 1987
7.   Båtlag
8.   Metodik
11.  Resultat
24.  Diskussion
28.  Litteratur
32.  Karta över inventeringsområdet
33.   Sammanställning över inventerings-
        resultatet 1987
34.  Inventeringsresultat för delområde
       Grundsundakusten
36.  Inventeringsresultat för delområde
       Yttre brantkusten
38.  Inventeringsresultat för delområde
       Inre brantkusten
42.  Inventeringsresultat för delområde
       Södra brantkusten
44.  Inventeringsresultat för delområde
       Fjärdarna
46.  Inventeringsresultat för delom-
      råde Ångermanälven

 

Omslagsbild: Fiskmås.Foto: Kurt Holmqvist.

Innehåll

51. Från redaktionen

      Thomas Birkö
52.  Rovfåglar, ugglor och strömstare
      – projektarter i Örnsköldsvik 1993
     
Thomas Birkö
58.  Eilat – ett fågelparadis
        
Håkan Lindblom
70. Upprop

      – Rapportera fjällgåsobservationer!
71. Ringmärkning vid Idbyfjärden och
       Måsån 1993
     
Torbjörn Johansson
76.  Stöd till fågelskydd i Norra Lettland
      
Thomas Birkö
77.  Lästips: Sjöfågelsträck i Västerbotten
78.  Upprop
      – Rapportera in storlom!
      – Kornknarr. Riksinventeringsart 1994

 

Omslagsbild: Nötväcka.Foto: Leif Johansson. 

Innehåll

 83.  Fågelrapport för Ångermanland 1993

        Kurt Holmqvist
 
Omslagsbild: Tjäder, spelande tupp och höna.
Foto: Kurt Holmqvist. 

Innehåll

115.  Från redaktionen

116.  Gråspettinventering i Härnösand
117.  Inventering av Bonden och Gnäggen 1994
121.  Biätare – en biprodukt av skogsinventering
         – bidrog till fynd av en ny Ångermanlandsart
         – Ängshök!

122.  Rosenstare – förstafynd i Ångermanland
123.  Kamskrake observerad i Skags hamn
124.  Vitstrupig vaktel i Stubbsand
         – första fyndet i Sverige?

         Thomas Birkö
126.  Svart svan – en parkrymling
          härstammande från Australien

127.  Pilgrimsfalk – en vinterobservation.
128.  Fågelskådningens dag 15 Maj.
128.  Oförändrad medlemsavgift 1995

129.  Nattsångaråret
129.  Flyginventering av sångsvan
130.  Sjöfågelsträcket längs södra
          Ångermanlandskusten hösten 1994

          Kurt Holmqvist
132.  Lappmesinvasion hösten 1994
134.  Europeiska flyttfågeldagen 1994
136.  Notiser

 

Omslagsbild: Myrspov. Foto: Leif Johansson.