1983

Äldre nummer av medlemstidskriften Gråspetten presenteras här.

Nr 1-4 1983.

I högermenyn finns varje årgång från 1980 fram till idag. Här kan du gå in och söka vilka artiklar som finns i varje nummer. Lösnummer av tidskriften kan beställas – hör av dig till Torbjörn Johansson eller Christer Lindgren.

Innehåll

3.    Fågelatlas inför 1983
       Gunnel Malmqvist och Eric  Nylander
8.    Gråspetten i Ångermanland
        Thomas Birkö
15.   Fågelrapport 1982
         Gunnel Malmqvist
28.   Räddad till friheten
         Eric Nylander och Thomas Birkö. FOTO:
         Anders Lindström
30.   ÅOF säger ifrån …….
31.   Från redaktionen
         Eric Nylander

Omslagsfoto: Rödspov (Limosa limosa) finns i
cirka 300 par i Sverige (1975). I Ångermanland
gjordes 6 fynd under perioden 1961-75, inget
som tydde på häckning. 1982 iakttogs arten
i landskapet! Se fågelrapporten! Foto: Anders
Lindström

Innehåll

36.   Bonden
         Rolf Wiklund – Eric Nylander 
40.   Stork, trana eller häger
         Åsa Johansson och Eric Nylander 
44.   Näktergalen – 80-talets invandrare?
         Thomas Birkö 
48.   Gransångarens avledningsbeteende

         Gunnel Malmqvist 
52.   ÅOF:s rovfågelsgrupp presenterar sig
         Tomas Rydkvist – Bertil Sjölund 
59.  Samhäckning svartvitflugsnappare och
        rödstjärt

        Gunnel Malmqvist 
60.  Ett utflyktsmål (4): Östansjösjön

        Ulf Bergman och Thomas Birkö
 
Övrigt
34.  Redaktionen viker ut sig.
42.  Svarthakedopping
43.  ÅOF:s bibliotek
49.  Röresler i ljuset
50.  Stensjöflon – din hjälp behövs.
63.  Berguvn-Y-tt
64.  Möten och exkursioner.
66.  Ordat….
67.  Mellan raderna
 
Omslagsfoto: Den nyvalda rapportmottagaren är
en man med klart grepp om landskapets fågel-
observationer. Att han också klarar kalenderbiteriet
kan väl härmed anses belagt. Vill du veta vad han
heter får du allt bläddra fram sidan 34.
Foto: Eric Nylander. 

Innehåll

71.   Mångfald inte enfald
         Thomas Birkö 
72.   Myrfågelinventering i Västernorrlands
         län 1978-1979

         Per Simonsson 
83.   Rikkärrsfloran kring Stensjö-Berg
         i Edsele

         Jan W. Mascher 
86.   Myrfågelinventering i Stensjö-Berg-
         området i Sollefteå 
  
         Per Simonsson 
92.    Dvärgbeckasin
          Börje Dahlén 
100.  Anteckningar från Stensjöflon
        
          Börje Dahlén 
103.  Smålom
          Tomas Rydkvist 
104.  Skogssnäppa
          Eric Nylander 
105.  Noterat 
107.  Från redaktionen
          Thomas Birkö
 
Omslagsfoto: Spelande brushane. Hittades på sex
lokaler under inventeringen 1978-79. Stensjöflon
är den plats som inhyser flest antal häckande par.
Foto: Lennart Lindgren.

Innehåll

111. Resultat av Ångermanlands
         Ornitologiska förenings myrfågel-
         inventering på Stensjöflokomplexet
         1983

         Börje Dahlén 
131. Giftspridning
         Gunnar Melin 
133.  Om landskapsgränsen mellan
          Västerbotten och Ångermanland

          Johan Elmberg
136.  Rapportmall för Ångermanland 1983 
          Lrk: Ångermanland 
139.  Från redaktionen
          Thomas Birkö
 
Omslagsfoto: Grönbenor. 17 revir hittades på

Stensjöflokomplexet. Foto: Bertil Charlie Wallin.