2012

Äldre nummer av medlemstidskriften Gråspetten presenteras här.

Nr 1-4 2012

I högermenyn finns varje årgång från 1980 fram till idag. Här kan du gå in och söka vilka artiklar som finns i varje nummer. Lösnummer av tidskriften kan beställas – hör av dig till Torbjörn Johansson eller Christer Lindgren.

Innehåll

3.    Från redaktionen
       Thomas Birkö
5.     Våra hackspettar. Gråspett.
        Nils Lindström
8.    Kungsörnen i Ångermanland 2012
       Thomas Birkö
13.  Naturens Dag vid Höglandssjön
        Nils Lindström
14.  Upprop! Nötkråkor vid fågelbord
        Thomas Birkö

Omslagsfoto. Gråspett. Foto: Stefan Heimdahl

Innehåll

19.  Från ordföranden
        Thomas Birkö
20.   Dra dit pepparn växer! – del 1.
        Om natur och fåglar i Franska Guyana
.
        Thomas Birkö
42.  Fotografera dina fågelbordsgäster

 

Omslagsfoto. Amerikansk ägretthäger och coicoihäger i Amazonas. Foto: Thomas Birkö   

Innehåll

47.    Från ordföranden
          Thomas Birkö
48.      Våra hackspettar. Tretåig hackspett.
           Nils Lindström
50.     Ringmärkta hackspettar på höstarna
          Anders Lindström och Thomas Birkö
58.     Utblick Franska Guyana—del 2.
          Sköldpaddor, räktrålning och
           heta stränder    

          Thomas Birkö
65.     Höga halter miljögifter i havsörnsägg
          från länet

          Thomas Birkö

 

Omslagsfoto. Tretåig hackspett. Åsa Ljunglöf.  

Innehåll

69.  Från ordföranden
       Thomas Birkö
70.  Nordlig och sydlig lövsångare
       Åsa Ljunglöf
75.  Våra hackspettar. Mindre hackspett.
        Nils Lindström
78.  Utblick Franska Guyana—del 3.
       Regnskogen, istiden och stigande guldpriser

       Thomas Birkö

Omslagsfoto. Rödhake. Foto: Kurt Holmqvist.