Svensk Fågeltaxering

Svensk Fågeltaxering övervakar förändringar i de svenska fågelbeståndens storlek. Sedan 1975 räknas antalet fåglar på flera hundra lokaler runt om i Sverige, både sommar och vinter. Då räkningarna utförs på samma sätt varje år kan jämförelser göras mellan åren om hur antalet fåglar i Sverige ökar eller minskar.

Projektet drivs av Ekologiska Institutionen, Lunds Universitet,som en del i Naturvårdsverkets nationella miljöövervakningsprogram. Huvuddelen av fågelräkningarna utförs av frivilliga, av vilka de flesta är medlemmar i Sveriges Ornitologiska Förening. Projektet är svensk representant i det europeiska nätverket för fågelövervakning

För att kunna vara med behöver du känna till Sveriges fåglar väl, både till utseende och läte – det krävs alltså mer än att bara känna till fåglarna vid fågelbordet. Dock behöver du inte kunna de allra sällsyntaste fåglarna eller vartenda litet pip.

Att inventera fåglar är i huvudsak att höra fåglar. Kanske så mycket som 90 % av fåglarna registreras genom att de hörs sjunga eller locka. Nyckeln till framgång är alltså att känna igen fåglarnas läten!
Du kan räkna på sommaren och/eller på vintern. Varje rutt görs normalt en gång per år.

På vintern väljer du själv var du vill räkna (du gör en vinterpunktrutt). Du kan räkna en gång eller fem gånger per vintern. Sedan upprepar du inventeringen påföljande år så länge du vill och kan.

På sommaren kan du antingen välja själv var du vill räkna (du gör en sommarpunktrutt) eller så kan du göra en standardrutt. En standardrutt har förutbestämda positioner, måste bokas i förväg och är normalt mer krävande men kanske också mer spännande.Mer information finner du på Svensk Fågeltaxeríngs hemsida.