2002

Äldre nummer av medlemstidskriften Gråspetten presenteras här.

Nr 1-4 2002

I högermenyn finns varje årgång från 1980 fram till idag. Här kan du gå in och söka vilka artiklar som finns i varje nummer. Lösnummer av tidskriften kan beställas – hör av dig till Torbjörn Johansson eller Christer Lindgren.

Innehåll

3.    Från redaktionen  
       Thomas Birkö
4.     Vinterfågelmatning   
         Kurt Holmqvist
6.     Aktivt fågelskyddsarbete under sommaren  
        Thomas Birkö   
        Storskarv  
7.     Kanadagås
         Eldöd i transformatorer och andra
         elinstallationer  
8.     UMTS-master (3-G)  
        Bioreningsanläggning på Vörtskär, Husum  

8.    Exkursioner och möten under 2002   
       ÅOF:s årsmöte 2002   
       Tjejskådarresa 2002  

11.   Redovisning av riksinventeringar 
        Dvärgmås och rördrom 1999   
12.  Storspov 2000   

13.  Noterat   
       Azurmes i Lappland   
14.  Invasion av mongolpiplärka    
        Invasionsarter 2002  

 

Omslagsbild: Storlom som ovanligt orädd bevakar
en inkräktare. Foto: Kurt Holmqvist.

Innehåll

19.   Från redaktionen   
        Thomas Birkö
21.  Fågelrapport för Ångermanland 2001   
        Kurt Holmqvist
61. Fågelrapportering   
       Kurt Holmqvist
62.  Midvinterskådning  
       Kurt Holmqvist

Omslagsbild: Drillsnäppan är vår vanligaste vadare, som förekommer vid många olika typer av vatten. Foto: Kurt Holmqvist.

Innehåll

67.   Från redaktionen   

        Thomas Birkö
68.   Myrfåglar på Mossaträsk-Stormyran,
        förändringar från 1984 till 2002   

         Thomas Birkö
85.  Var kan man sträckskåda?   
        Kurt Holmqvist

Omslagsbild: Lungpiparen är en karaktärsfågel på
större öppna myrar. Foto: Börje Dahlén. 

Innehåll

91.   Från redaktionen   
         Thomas Birkö
92.   Vårsträcket i Härnösands kommun
        1990-2002  
         Kurt Holmqvist
110. Inventera mera!   
         Kurt Holmqvist

Omslagsbild: Lappugglan är många gånger helt
orädd och låter sig beskådas på nära håll.

Foto: Kurt Holmqvist.