1984

Äldre nummer av medlemstidskriften Gråspetten presenteras här.

Nr 1-4 1984.

I högermenyn finns varje årgång från 1980 fram till idag. Här kan du gå in och söka vilka artiklar som finns i varje nummer. Lösnummer av tidskriften kan beställas – hör av dig till Torbjörn Johansson eller Christer Lindgren.

Innehåll

3.    Sträckfåglar vid Järnäsudde hösten 1982

        Lars W Ericson (nu Lars Edenius) 
12.  Ett utflyktsmål: Sjöarna på Järnäshalvön
        Johan Elmberg
15. Berguv nytt: Projektrapport Berguv Väster-
        norrland

        Arbetsutskottet Berguv Västernorrland 
        Berguv – riksinventeringsart 1984
       Thomas Birkö 
24.  Från rovfågelgruppen. Inventeringsresultat
        Projekt kungsörn 1983 

        Bertil Sjölund 
26.  Noterat
        Ovanlig dödsfälla. Ringmärkt mås och mes
        Palmduvan-Mystiken tätnar efter flera fynd 
28.  Meddelande
       Fågelatlas: Rekordinventerat 1983
       Tillägg till rapportmallen
       Vattenfall hjälper Berguv Nord
       Gå med i SOF
       Program
 
Omslagsfoto: Berguvshane på avelsstationen i
Domsjö. Stolt familjefar förra året med tre friska
uvungar på sitt samvete. Här poserar han för att
påminna er alla om att berguv är riksinventeringsart
1984. Glöm nu inte att rapportera in hans frilevande
kompisar! Foto: Thomas Birkö.

Innehåll

35.   Berguvnytt: Berguven-(Bubo bubo L):
         ungfåglars spridning och rörelser
         under första året- en telemetrisk studie
         5p-  projekt av:
 
          Göran Arnkvist, Helena Danielsson,
          Joakim Hjältén, Jon Moen A4,1983

42.   Senaste nytt om de radiomärkta
         uvarna

         Thomas Birkö

44.    Ett utflyktsmål-Norrsjön.
        Johan Elmnerg

46.    Ångermanlands Häckfågelatlas
          Gunnel Malmqvist

53.    Inventera myrfåglar 1984
          Börje Dahlén

54.    Möten och exkursioner

59.    Från rovfågelsgruppen

 

Omslagsfoto: Tretåig hackspett på kullfallet
träd. Foto: Lennart Lindgren.    .

Innehåll

67.   Ett utflyktsmål Nordmalingsfjärden
         med omgivningar
         Johan Elmberg 
71.    Fågelrapport för Ångermanland
         Thomas Birkö 
91.    Från min horisont: Shakespeare
         om vråken

         Georg Holm 
92.    Möten och exkursioner: Exkursionsrapport
         Sollefteå
         Börje Dahlén
 
Omslagsfoto: Mosnäppa som slagit sig till ro på

en sten. Foto: Anders Lindström. 

Innehåll

99.      Från min horizont: fågelvärdens
            zigenare

            George Holm 
101.    ÅOF:S bibliotek 
102.    Slättbränna och Mossaträsk- två
             fågelmyrar i Ångermanland

            Börje Dahlén 
116.    Från rovfågelsgruppen: Inventerings-
            resultat
projekt Kungsörn 1984
             Bertil Sjölund 
118.    Noterat: Varfågel på matjakt.
            Sädesärla på svaljakt
119.    Fjällgäss i Idbyfjärden
            Kejsargäss sedda på Järnäs udde
120.    Fjällvråksnoteringar 
122.    Möten och exkursioner
124.    Rapportmall för Ångermanland
127.    Meddelanden
            Fåglar från början.
            Cellulosaindustrins effekter på
            sjöfågelbestånden

 

Omslagsfoto: Fågeln i focus under året har varit 

hökugglan. Fortsätter tillväxten på gnagare under
vintern kommer vi att kunna höra många
revirropande hökugglor till våren.
Foto: Kurt Holmqvist.