2017

Äldre nummer av medlemstidskriften Gråspetten presenteras här. 

Nr 1-4 2017 

I högermenyn finns varje årgång från 1980 fram till idag. Här kan du gå in och söka vilka artiklar som finns i varje nummer. Lösnummer av tidskriften kan beställas – hör av dig till Torbjörn Johansson eller Christer Lindgren.

Innehåll

3. Från ordföranden
      Mikael Nordendahl

4. Våra trastar. Björktrast
     Nils Lindström

7. Kungsörnen i Ångermanland 2016

    Thomas Birkö

11. Örnar och andra stora rovfåglar/ugglor fortsätter att dö i elnätet –        nu behövs åtgärder!
      Thomas Birkö och Nils Lindström

15. Bättre åtta stjärtmesar i handen än …
      Vad en förmiddag med ringmärkning kan ge för
       möjligheter till diskussioner

       Mikael Nordendahl


Omslagsbild. Vitnäbbad islom vid Storsand,
Norrfällsviken. Upptäckt under fågeracet den
21 januari. Foto: Björn Gustafsson

Innehåll

23. Från ordföranden
       Mikael Nordendahl  
24. Fågelrapport för Ångermanland 2016
      Pekka Bader, Mikael Nordendahl, Kurt Holmqvist,
      Dan Tjell och Thomas Birkö

 

Omslagsbild. Steglitsen har de senaste åren ökat i
Ångermanland, särskilt i Härnösandsområdet och
längs Ångermanälvens nedre del. Allt fler
observationer görs även längre upp i älvdalarna
och norrut längs kusten. Foto: Thomas Holmberg.

 

Innehåll

 71. Från ordföranden

        Mikael Nordendahl
  72. Våra trastar. Koltrast
         Nils Lindström
  75. Misslyckad citronärlehäckning i Öfjärden 2017
         Thomas Birkö
  78. Ett fågeltorns uppgång och fall
         Nils Lindström
  85. Hur går det för fåglarna i Sverige?
          Lasse Bengtsson
  90. Notiser
 

Omslagsbild. Tofsmes. Foto: Ove Källström. 

Innehåll

95.  Från ordföranden 

        Mikael Nordendahl       
 96.  Våra trastar. Taltrast  
         Nils Lindström 
100. Kungsörnen i Ångermanland 2017
         Thomas Birkö
105. Ett ringmärkningsäventyr i Gällstasjön, Docksta 
          Nils Lindström 
108. Fjällgåsen i Ångermanland 
         Thomas Birkö
 
Omslagsbild. Färgmärkt fjällgås i Lillfjärden Hudiksvall. Foto: Jan Eric Hägerroth